I juni 2014 öppnade Marinmuseums nya attraktion, Ubåtshallen med ubåten HMS Neptun i centrum. I Ubåtshallen får besökaren närkontakt med en riktig ubåt från det kalla krigets dagar. Ubåtshallen innehåller förutom Neptun också svenska flottans första ubåt Hajen från 1904 samt en utställning som berättar ubåtsvapnets 110-åriga historia. Ubåtshallen är en unik upplevelse som ger en inblick i livet ombord på en ubåt, från vardagens rutiner till skarpt läge!

Genom Neptun får du möjlighet att uppleva insidan av en riktig ubåt! Tyvärr är tillgängligheten för rullstolsburna något, men inte helt, begränsad. Se filmen Besöksinformation för mer information om tillgängligheten.
HMS Neptun

HMS Neptun togs i tjänst 1980 och tillhör den första generationen av svenska ubåtar som var utrustade med datorer ombord. Tillsammans med avancerad beväpning var hennes uppdrag i en krigssituation att anfalla och slå ut mål till havs, men också att skaffa underrättelseinformation genom spaning. Redan efter ett år kastades Neptun in i en dramatisk världshändelse då den sovjetiska ubåten U 137 gick på grund utanför Karlskrona. Tillsammans med andra sjöstridskrafter fanns Neptun då på plats för att kunna agera om sovjetiska ytfartyg hade gått in på svenskt vatten.

Att spana och samla information var viktigt även i fredstid och Neptun skickades regelbundet ut på uppdrag i Östersjön. Att veta exakt vad hon gjorde är svårt då mycket fortfarande är hemligstämplat av försvarsmakten. Ombord på Neptun levde ett tjugotal besättningsmän, de flesta befäl men även ett antal värnpliktiga. Oftast var ubåten ute några dagar i taget men den kunde befinna sig till havs flera veckor i sträck om det behövdes.

1998 togs Neptun ur tjänst och låg sedan förtöjd i örlogshamnen i Karlskrona i flera år. När Neptun skänktes till Marinmuseum 2007 var hon i stort behov av utvändig renovering. Vid sidan av renovering har ubåten också museianpassats, bland annat med tre uppskurna ingångar i skrovet. I september 2012 transporterades Neptun upp på land och placerades bredvid Marinmuseum där hon byggdes in i en byggnad av rostfri plåt. Arkitekternas inspiration var hämtad från marinens Visbykorvetter men också från bunkrar och värn. Neptun är det största inbyggda museiföremålet i Sverige näst Vasa på Vasamuseet.

Hajen

Hajen sjösattes 1904 och var den svenska flottans första ubåt. Hon var utrustad med tre torpeder, en elmotor för undervattensdrift och en fotogenmotor som användes vid ytläge och för att ladda batterierna.

Hajen kunde befinna sig i undervattenläge upp emot 13 timmar i taget. Bekvämligheterna för den åtta man starka besättningen var få.

1905 var det tänkt att Hajen skulle sättas in i den uppblossande unionskonflikten med Norge, men deltog aldrig i några insatser. Så småningom började Hajen användas för att utbilda nya ubåtsbesättningar, framförallt under första världskriget. Hon avrustades 1919 och togs helt ur tjänst 1922. På 1940-talet blev hon museiföremål. Trots ambitionerna att bevara Hajen tömdes hon på motorer och övrig utrustning under 1920-talet och idag är det tyvärr bara skalet som finns kvar av denna marinhistoriska klenod. 1997 placerades Hajen utanför det då nybyggda Marinmuseum och flyttades senare in i Ubåtshallen.