I Slup- och barkasskjulet bredvid Marinmuseum kan du under sommaren ta en närmare titt på marinens slupar, barkar och andra mindre båtar. 

Ur samlingarna: oljemålning

Ur samlingarna: oljemålning

Visste du att vi har flera marinmålningar i vår samling? Just denna föreställer bark under segel framför staden Karlskrona. I bakgrunden syns en fregatt eller linjeskepp samt Fredrikskyrkan och faktiskt också Slup- och barkass skjulet. Gjord av marinmålare Christian Fredrik Swensson.

Bredvid Marinmuseums huvudbyggnad ligger Slup- och barkasskjulet från 1700-talet. Det ovanliga huset har fått sitt namn efter de små skeppsbåtar, så kallade slupar och barkasser, som förr i tiden vinterförvarades i byggnaden.

Än idag förvaras ett stort antal småbåtar i Slup- och barkasskjulet. Här finns också Marinmuseums utställning om marinens slupar, barkar och andra mindre båtar som en gång i tiden tillhört några av flottans större fartyg. Dessa små båtar användes för att frakta besättningar, mat, material och annat nödvändigt mellan de stora fartygen och land. De användes också som livbåtar och för att lära sjömännen grundläggande kunskaper i sjömanskap.