Välkommen att uppleva en resa genom det svenska sjöförsvarets historia. En historia som sträcker sig över 500 år, från 1522 till våra dagar. Sverige är vänt mot havet. Våra kuster och vår handel har alltid behövt skyddas. Därför har vi i många hundra år haft ett sjöförsvar – en flotta och ett kustförsvar.

Marinlottan

Marinlottan

Samtidigt som andra världskriget rasade runt Sveriges gränser sökte sig den då 22-åriga hemmafrun Stina Werner till Lottakåren i Karlskrona. Året var 1943 när Werner blev marinlotta i Karlskrona marinlottakår där hon förblev aktiv i över 30 år.

Minnestavlan

Minnestavlan

När Marinmuseum skulle göra en ny utställning om det svenska sjöförsvarets historia så dök bilden av en monumentliknande pjäs upp. Bilden föreställer två dukar där drabbningar som svenska flottan varit med om genom historien radas upp. Ett detektivarbete för att ta reda på vad det här egentligen var för något tog sin början...

Officeren

Officeren

"Jag har aldrig sökt skimmer - endast effekt." Så här skrev Otto Henrik Nordenskjöld om sig själv. Nordenskjöld var en av de ledande officerarna i flottan under slutet av 1700-talet. Som många av de högre officerarna under denna tid kom han från en adlig bakgrund och tjänstgjorde utomlands innan han snabbt steg i graderna och blev en inflytelserik person i svenska flottan.

Skeppsgossen

Skeppsgossen

Per Wilhelm Cedergren blir skeppsgosse redan vid nio års ålder. Hans historia är unik eftersom han senare i livet beskriver och gör målningar av sin tid som skeppsgosse under 1830-talet. Han blir så småningom en erkänd marinmålare och därför finns mycket av hans material idag bevarat i museisamlingarna.

Våren 1522 råder det krig i Sverige. Den unge adelsmannen Gustav Vasa har valts till svensk riksföreståndare och leder motståndet mot den danske unionskungen Kristian II. Gustav Vasa inser att han måste ha egna örlogsskepp för att kunna besegra Danmark. Han vänder sig då till den mäktiga hansestaden Lübeck som säljer tio fullt utrustade och bemannande skepp till Gustav Vasa. 1522 seglar de in vid den svenska kusten. Sveriges första flotta är född.

I utställningen får du möta Clement Rentzel som sitter fängslad efter ett påstått försök att mörda Gustav Vasa, båtsmannen Matts Mattson Blomma som omkommer då skeppet Kronan exploderar, sjukvakterskan Maria Magdalena Klopproth, officeren Otto Henrik Nordenskjöld och skeppsgossen Per Wilhelm Cedergren. Du får också stifta bekantskap med marinens mångsidiga verksamhet idag och följa med en vapenteknisk officer på korvetten HMS Helsingborg.

Mer från utställningen:

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år. I denna film berättas om officeren Otto Henrik Nordenskjöld.

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år.I denna film berättas om sjukvakterskan Maria Magdalena Klopproth.

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år. I denna film berättas om båtsmannen Mats Mattson Blomma.