1912-1975

Marinlottan Stina Werner rättar till sin uniform, hon är på väg till ett styrelsemöte med Lottakåren. Hon är mycket aktiv i kårens verksamhet och lottakollegorna har blivit hennes nära vänner.

Stina Werner var hemmafru i Karlskrona, men under andra världskriget engagerade hon sig i beredskapen och blev marinlotta. Det gjorde många andra kvinnor också vid den här tiden.

Hon hamnade snart i styrelsen och utbildade sig bland annat i telefoni och reparation av kokvagnar. Varannan helg var Werner upptagen med kårens verksamhet. Hon såg till att vara med vid övningar och inryckningar av värnpliktiga och intresserade sig särskilt för alla de insamlingar som kåren gjorde. Hon fick flera utmärkelser bland annat ”Årets flitigaste lotta”. Och var aktiv ända fram till året före sin död.