Kulturarv är vårt gemensamma arv och våra berättelser att förvalta och tala om. Även du själv är ett vandrande kulturarv. Tillsammans bidrar vi alla till kulturarvet. Våra berättelser vävs samman till en enda stor berättelse om olika platser och om olika händelser i historien. Vi kan alla vara med och bidra till denna berättelse.

Träd är som oss människor: de har rötter, en stam och en krona som växer upp mot skyn. Vad har du för drömmar och förhoppningar om framtiden? 

Skapa ett jag-träd

Du kan jobba med temat kulturarv hemma, i skolan och på fritids.

Skapa ett jag-träd där du målar ett träd på ett stort papper och klipper ut bilder från olika tidningar som symboliserar dig, din familj, dina intressen och det som är viktigt för dig. Du kan också titta på andra jag-träd omkring dig eller skapa ett gemensamt med dina vänner, familj eller din klass. Ni kanske har mer gemensamt än vad ni tror!

Prata med dina föräldrar eller andra vuxna omkring dig om kulturarv. Du som vuxen kan prata med ditt barn och elever om det.