För att strida till sjöss behövdes vapen som kanoner, men också handeldvapen och svärd för närstrider ombord. Utställningen visar hur flottans vapen hanterades på land. 

Ur samlingarna: Ritning

Ur samlingarna: Ritning

Tomt- och planritning av tyghuset på Artillerigården I Karlskrona. Ritningen är från början av 1700-talet.

Vapnen förvarades i det så kallade Tyghuset när skeppen låg i hamn. I Tyghuset fanns också en artillerimodellkammare, där man tog fram fram ritningar och testade nya vapenmodeller i praktiken. I utställningen får du se många av de vanligaste vapnen mellan 1600- och 1800-talet, och flera av de modeller som togs fram.

Mer om utställningen: