Med bara tre torpeder, en toppfart på lite drygt nio knop och utan värmeanläggning skrämmer nog ubåten Hajen ingen flotta i världen idag. Men när hon sjösattes 1904 var hon ett mycket modernt och skräckinjagande sjökrigsvapen.

Sveriges första ubåt

År 1900 fick USA:s flotta sin första moderna ubåt. Den var konstruerad av John Philip Holland och den svenska staten fick snabbt upp ögonen för de stora möjligheter undervattensfartyg kunde ha. Mariningenjör Carl Richson fick det prestigefulla uppdraget att ta fram ritningar till svenska flottans allra första ubåt. Richson hade bott tio år i USA, där han bland annat arbetat som ritkontorschef för örlogsvarvet i New York och blivit en mycket väl ansedd fartygskonstruktör. 

1902 beslutade den svenska riksdagen att 400 000 kronor skulle gå till projektet och i november godkände kung Oscar II ritningarna. Så började bygget på Galärvarvet i Stockholm, under stort hemlighetsmakeri och bakom ordentliga avspärrningar. Ubåten, som fick namnet Hajen, sjösattes i juli 1904.

Modern på sin tid

I början av 1900-talet var Hajen en slagkraftig ubåt. Den hade ett torpedtub på 45 centimeter och tre torpeder. Hajen drevs av en fotogenmotor på 200 hästkrafter, hade en topphastighet i ytläge på 9,5 knop och i undervattensläge på 6,5 knop, med ett dykdjup på 30 meter. Hon kunde vara under vatten i omkring 13 timmar. I undervattensläge drevs propellern av batterier som laddades med hjälp av fotogenmotorn när ubåten var i ytläge.

Ubåten saknade i princip helt bekvämligheter för besättningen på åtta till tolv man, och det fanns varken värmeanläggning eller toalett.

Togs ur tjänst 1922

Åren 1915-1916 byggdes Hajen om och förbättrades på olika sätt, bland annat byttes fotogenmotorn mot en dieselmotor. I samband med ombyggnaden ändrades Hajens namn till Undervattensbåt n:r 1. Hajen togs ur tjänst 1922. Mot slutet av sin karriär i flottan användes hon som skolfartyg för ubåtsbesättningar. Idag står hon bredvid HMS Neptun i ubåtshallen på Marinmuseum.