Three soundtracks about the museum ships.

Listen
Jarramas vid Marinmuseums kaj. I bakgrunden inloppet till Karlsrona. Precis för om Jarramas en turistpråm.

Full-rigger Jarramas

Listen
Listen
Minsveparen Bremön vid kaj utanför Marinmuseum.

Minesweeper Bremön

Listen
Listen
""

Västervik missile ship

Listen