Fartygen

Vid kajen utanför Marinmuseum ligger våra museifartyg förtöjda. Här finns fullriggaren Jarramas, minsveparen Bremön, robotbåten Västervik och motortorpedbåten T38. Vid Slup- och barkassskjulet mittemot ligger Barkarna, små skeppsbåtar som seglar än idag.