Merimuseo

Merimuseo oon Ruottin kansalinen museo merihistuurialle. Museo oon kauhniila paikkaa meren lähelä histurisella saarela Stumholmen Karlskronassa.

Merimuseossa sie saatat ottaa ossaa jännistä ja kiinostavista näyttelyistä, nähhä mallia 1700-luvulta, vieraila oikeata sukalusvenettä ja innostua kauhniista kaljuunakuvakokoelmasta.

Joka vuosi rapea 300 000 ihmistä vierailee Merimuseoa. Suunile puolet niistä oon ulkomaalaisia tyristiä.

Vierailuinformasuuni

Aukiolo

Merimuseo oon kontantiton museo

Joulukuun ensimäisestä päivästä 2022 Merimuseo oon kontantiton museo. Se merkittee ette sie saatat ainuasthaan maksaa kortila eli Swishilä sisälepäästössä, kaupassa ja ruokalassa. 

Löyä merimuseolle

Merimuseo oon Stumholmen saarela, ainuasthaan 10 minutin kävelymatkan päässä Karlskronan keskustasta.

Jalkasin

Jos sie lähet Stortorgetista sie seuraat Kyrkogatan törmää alle ithään käsin. Mene yli Drottninggatan ja jatka Kyrkogatan Stumholmenin silthaan saakka. Jatka suoraa etheenpäin sillan jälkhiin niin sie olet heti Merimuseolla mikä oon sinun vasemalla puolen. 

Pyssilä ja junala

Jos sie tulet pyssilä eli junala Karlskronan matkailukeskusthaan se oon helpoin seurata laituria pitkin Östra Hamngatan. Ko sie tulet Skumholmenin sillale sie menet poikki sen ja jatkat suoraa etheenpäin. Se ottaa noin 20 minuttia kävelä museolle Karlskronan matkailukeskustasta.

Piililä

Jos sie tulet piililä E22:sta sie ajat muturitietä Karlskronan keskusthaan. Käänä vasemalle vierailuhaminalta ja aja Östra Hamngatan. Seuraa sitten tieviittoja Merimuseon parkkeerinkhiin. Parkkeerinkistä sie marsit ithäänpäin Stumholmenin sillale. Jatka suoraa etheenpäin jälkhiin sillan niin sie näet heti Merimuseon vasemalla puolen.

Parkkeerinki

Stumholmen oon piilivapa alue, mutta parkkeerinki ihmisille joila oon hankala liikkua löytyy ulkopuolela museon sisälemenoa. Merimuseolla oon maksopakotettuja parkkeerinkipaikkoja Sparregårdenilla, lähelä Stumholmen siltaa. Tieviittoja löytyy Drottninggatanilta. Sie ostat piljetin piljettiautomaatista jokka löytyvä parkkeerinkipaikala.

Saapuminen

Alueet ja hissit

Merimuseossa oon isot vaphaat alueet ja hissit kahen vuoninkin välissä.

Hoitohuohneet ja tualetit oon sovitettu viehraile jokka käyttävä rullatoolia, permopiiliä, rolaatturia eli muita apuneuoja.

Ruokapaikka Skeppsgossen oon alakerroksella ja oon kokohnaans saapuvilla ihmisille joila oon liikuntahankaluuksia, ja siinä oon hyvin tlllaa käänelä ja liikkua ja pöyät toimiva hyvin rullatoolitten kans.

Rullatoolit ja kuulolaitokset

Museossa oon kaks rullatoolia lainata. Niitä ei saata etukätheen tilata. Rullatoolit klaarava 60 cm levveyen.

Museon kuulosalissa löytyy kuulolaitos.

Rajotettu saapuminen

Sukalusvenehallissa sukalusvenheelä Neptuunilä oon rajotettu perilepääseminen, korkein levveys oon 60 senttiä.

Museolaivoila Bremön, Västervik ja Jarramasila oon perilepääseminen rajotettu monessa paikkaa ja ei ole maholisuus mennä sisäle lapsenvaunun, rullatoolin eli muun avustuksen kans.

Slup- ja barkasskopperossa oon kallistuvat laattiat, mikä tekkee perilepääsemisen vaikeaksi henkilöile joila oon liikuntahankaluuksia ja rullatoolia.

Lapset ja perheet

Merimuseossa oon aktiviteettia isoile ja pienile! Tirkkaa laivakoiraa Pricken. Se näyttää sulle missä oon ertyisen hauskaa lapsile.

Merimiesverstassa tarjothaan monen mallisia petakookisia aktiviteettiä lapsile täyen matkassa. Aktiviteetit oon meriteema ja kääntyvä erityisesti 6 - 12 vuen vanhoile lapsile. Knopbodenissa sie saatat oppia tekehmään monen mallisia solmuja – ja se oon hauska ja käytänölinen. Ja vähän vaikea. Dunderin täkki oon paikka missä oon paljon haastheita

ja leikkimaholisuuksia. Leikkialue soppii monen ikäsille ja ympäristö oon inspireerattu laivasisustoista jokka paneva fanttasiin käynthiin.

Ryhmävierailu

Vahvista museovierailun kokemuksen tillaamalla opasnäyttelyn. Museon aukiolonaikana tarjothaan opasnäyttelyitä korkeinthaan 50 hengen ryhmile. Met tarttema sinun tilauksen viimisthään kaks viikkoa etukätheen.

Museokauppa

Museokaupassa löytyy kaikkea kotikalustheista, lisätarvikheista ja leikkikaluista merenkulkulisheen ja sotahistuurisheen kirjalisuutheen. Sie löyät myös kaunokirjalisuutta isoile ja pienile. Kaupala oon laaja sortimentti monessa eri hintaluokassa, ja paljon mikä oon kytketty musehoon ja merisheen teehmaan.

Merimuseo kuuluu luontosertifierathuun virkakunthaan ja yrittää aina löytää kestävää hyvälaatusta tavaraa. Museokauppa seuraa Merimuseon aukioloaikoja.

Ruokala

Bistro Skeppsgossen oon Merimuseon alakerroksessa missä näköala oon museolaivat ja Stumholmen histuuriset ympäristöt.

Ruokalassa tarjothaan päiväruokaa ja sallatipyfetä päivän aterian kans missä aina oon osa arkiruokaa. Lapsile oon sovitettua ruokaa matalamalla hintaa. Se mennee kans hyvin ottaa kahvia ja kakkoa eli miksei jäätelön kauhniissa ulkoruokalassa.