ים-פֿלאָט מוּזײ

ם-פֿלאָט מוּזײ (Marinmuseum) איז דעם נאַציאָנעלער מוּזײ פֿוּן שװעדן פֿאַר די געשיכטע פֿוּן די שװעדישע ים-פֿלאָט. דעם מוּזײ איז אין אַ שײן באַשטעטיקוּנג בײַם ים אין די האָסטאָרישע אינדזל פֿוּן Stumholmen אין Karlskrona.

אין דעם ים-פֿלאָט מוּזײ איר קענט באַטײליקן אין שפּאַנענדיק אוּן אינטערעסאַננט אױסשטעלוּנגען, זען מוּסטערן פֿוּן 18-טן יאָרהוּנדערט, װיזיט אַן עכט סוּבמאַרין אוּן פאַסאַנייטאַד זײַן בײַ די שײנע זאַמלוּנג פֿוּן גאַליאַן פֿיגיערינז. 

מער װי 300,000 מענטשן װיזיטן דעם ים-פֿלאָט מוּזײ יעדער יאָר. אַרוּם אַ האַלב זײַנען אינטערנאַציאָנעלע טוּריסטן.

װיזיט אינפֿאָרמאַציע

אַרייַנטרעטן פּרײַזן

סעפּטעמבער-מײַ

דערװאַקסענע: 100 kr

יוּנגע געסט, 0-18 יאָר אַלט: פֿרײַ אַרייַנטרעטן

פֿרײַ אַרייַנטרעטן אין מיטװאָך.

יוּני-אויגוסט

דערװאַקסענע: 150 kr

יוּנגע געסט, 0-18 יאָר אַלט: פֿרײַ אַרייַנטרעטן

  • מער װעגן פּרײַזן (אױף שװעדיש/ענגליש)

עפֿענע שעהן

סעפּטעמבער-מײַ

מאָנטיק: פֿאַרמאַכט
דינסטיק-זוּנטיק: 10–16
מיטװאָך: 10–19

יוּני-אויגוסט

מאָנטיק-זוּנטיק: 10–17
דעם Sloop אוּן Longboat Shed אוּן די מוּזײ שיפֿן: 11–16

דעם ים-פֿלאָט מוּזײ איז אַ מוּזײ אָן-געלט

פֿוּן דעצעמבער 1, 2022, דעם ים-פֿלאָט מוּזײ איז אַ מוּזײ אָן-געלט. דאָס מײנט אַז איר קענט באַצאָלן מיט אַ קאַרטע אָדער Swish אין אַרײַנגאַנג, געשעפֿט אוּן רעסטאָראַן.

װי אַזױ צוּ געפֿינען דעם ים-פֿלאָט מוּזײ

דעם ים-פֿלאָט מוּזײ איז אין Stumholmen אינדזל, בלױז אַ 10-מינוּט שפּאַציר פֿוּן Karlskrona שטאָט צענטער.

שפּאַצירן

אױב איר אָנהײבט אין Stortorget, פֿאָלגט Kyrkogatan פֿוּן בערגל צוּם מזרח. גײט אַריבער Drottninggatan אוּן אָנגײט אױף Kyrkogatan ביז דעם בריק װאָס נעמט אײַך צוּ Stumholmen. אָנגײט גלײַך נאָך דעם בריק אוּן איר װעט שנעל דערלאַנגען דעם ים-פֿלאָט מוּזײ אױף אײַער לינקס.

בײַ אױטאָבוּס אוּן װאַן

אױב איר קוּמט בײַ אױטאָבוּס אָדער װאַן צוּ Karlskrona פֿאָרן צענטער (resecentrum), עס איז גרינגער צוּ פֿאָלגן דעם קעז אױף Östra Hamngatan. װען איר קוּמען צוּם בריק קײן Stumholmen, גײט אַריבער אוּן אָנגײט גלײַך. עס נעמט אַרוּם 20 מינוּטן צוּ גײן צוּם מוּזײ פֿוּן Karlskrona פֿאָרן צענטער.

בײַ אױטאָ

אױב איר קוּמט בײַ אױטאָ פֿוּן דעם E22, נעמט דעם װעג צוּ Karlskrona שטאָט צענטער. קער לינקס אין גאַסט פּאָרט אוּן גײט אַרײַן אין Östra Hamngatan. אַז פֿאָלגט די װעג סימנים צוּם ים-פֿלאָט מוּזײ אױטאָ פּאַרק. פֿוּן פּאַרקינג פּלאַץ, גײט מזרח צוּ דערגרײכן דעם בריק צוּ Stumholmen. אָנגײט גלײַך נאָך דעם בריק אוּן איר װעט שנעל דערלאַנגען דעם ים-פֿלאָט מוּזײ אױף אײַער לינקס.

פּאַרקינג

Stumholmen איז אַן אױטאָ-פֿרײַ געגנט, אָבער פּאַרקינג פֿאַר מענטשן מיט מאָבילקײַט שװעריקײַטן איז פֿאַראַנען אױסער דעם מוּזײ אַרײַנגאַנג. דעם ים-פֿלאָט מוּזײ האָט באַצאָלט פּאַרקינג רױמען אין Sparregården, נאָענט פֿוּן דעם Stumholm בריק. װעג סימנים זײַנען פֿאַראַנען פֿוּן Drottninggatan. איר קענט קױפֿן אײַער בילעט אין אײנע פֿוּן די מאַשינען אין אױטאָ פּאַרק.

אַוויילאַביליטי

אײבערפֿלאַכן אוּן ליפֿטן

דעם ים-פֿלאָט מוּזײ האָט גרױסע עפֿענע רױמען אוּן ליפֿטן צװישן די צװײ שטאָקן.

די בײַטן צימער אוּן טואַלעטן זײַנען אַדאַפּטירט פֿאַר געסט װאָס ניצן רעדערשטוּלן, פּערמאָבײַלס, וואָקערס אָדער אַנדערע הילף.

דעם Skeppsgossen רעסטאָראַן איז אין גרוּנט שטאָק אוּן איז פֿוּל צוּטריטלעך פֿאַר מענטשן מיט מאָבילקײַט שװעריקײַטן, מיט גענוּג רױם פֿאַר מאַנוווערינג אוּן טראַנספֿערירן אוּן טישן װאָס אַרבעטן מיט רעדערשטוּלן.

רעדערשטוּלן אוּן פֿאַרהער שלײף

עז זײַנען דאָ פֿאַראַנען צװײ רעדערשטוּלן פֿאַר פֿאַרבאָרגן אין מוּזײ. מען קען זײ ניט פֿריער באַשטעלן. די רעדערשטוּלן קענען אײַנאָרדענען אַ מאַקסימוּם 60 צענטימעטער גראָב.

דעם מוּזײ זאַל האָט אַן אויער שלײף.

באַגרענעצט אַקסעסיביליטי

אין סוּבמאַרין זאַל, דעם Neptun סוּבמאַרין האָט באַגרענעצט צוּטריט, מיט אַ מאַקסימוּם 60 צענטימעטער גראָב.

די Bremön, Västervik אוּן Jarramas שיפֿן פֿוּן מוּזײ האָבן באַגרענעצט אַקסעסיביליטי אין עטלעכע ערטער אוּן עס איז ניט מעגלעך אַרױפֿצוּגײן מיט אַ פּראַם, רעדערשטוּל אָדער אַנדערע הילף מיטלען.

אין Sloop אוּן Longboat Shed (Slup- och barkasskjulet) עס זײַנען דאָ משופּעדיק שטאָקן, װעלכע קענען שװער זײַן פֿאַר מענטשן מיט מאָבילקײַט שװעריקײַטן אוּן רעדערשטוּלן צוּ אַרוּמגײן.

קינדער אוּן משפּחה

אין ים-פֿלאָט מוּזײ עס זײַנען דאָ אַקטיװיטעטן פֿאַר יוּנגע אוּן עלטערע! באַזוּכט Pricken, דעם הוּנט פֿוּן שיף. ער װעט אײַך װײַזן אַװוּ עס זײַנען דאָ עקסטרע הנאה זאַכן פֿאַר קינדער.

דעם ים-מאַן װאַרשטאַט (Sjömansverkstaden) צוּשטעלט פֿאַרשײדענע בילדוּנג אַקטיװיטעטן פֿאַר קינדער בלײטן מיט אַ דערװאַקסענער. די אַקטיװיטעטן זײַנען באַזירט אױף דעם מאַרינער טעמע אוּן זײַנען איקערדיק פֿאַר קינדער צװישן 6 אוּן 12 יאָר אַלט. אין דעם Knot Booth (Knopboden) איר קענט לערנען װי אַזױ צוּ פֿאַרבוּנדן די פֿאַרשיידענע מין קנוּפּן - עס איז הנאה אוּן נוּציק! אוּן אַ ביסל טריקי. Dunder's deck (Dunders däck) איז אַן אָרט פֿוּל מיט טשאַלענזשעס אוּן שפּילן געלעגנהײַטן. דעם שפּילן פּלאַץ איז פּאַסיק פֿאַר אַ סך עעלטערן אוּן דעם סבֿיבֿה איז באַגײַסטערט בײַ שיף אינעװײניקסט װעלכע פֿוּנקען דאַכטוּנג.

גרוּפּע װיזיטן

פֿאַרבעסערט אײַער מוּזײ װיזיט איבערלעבוּנג בײַ באַשטעלן אַ גײַד טוּר! גײַד טוּרן זײַנען פֿאַראַנען פֿאַר גרוּפּעס ביז 50 מענטשן במשך די עפֿענע שעהן פֿוּן מוּזײ. מיר דאַרפֿן אײַער באַשטעלן בקשה לפּחות צװײ װאָכן פֿריער.

מוּזײ קראָם

די מוּזײ קראָם צוּשטעלט אַלץ פֿוּן הײם באַפּוצונג, אַקסעסאָריס אוּן צאַצקעס פֿאַר שיף אוּן מיליטעריש געשיכטע ליטעראַטוּר. איר װעט אױך געפֿינענ פֿיקציע ביכער פֿאַר יוּנגע אוּן דערװאַקסענע. דאָ קראָם האָט אַ גרױס גרייך פֿוּן פּראָדוּקטן אין פֿאַרשיידענע פּרײַז גרייכן, אַ סך פֿאַרבוּנדן מיטן מוּזײ אוּן ים-פֿאָרנדיק טעמע.

דעם ים-פֿלאָט מוּזײ איז אַ סבֿיבֿה באַשטעטיקט אױטאָריטעט אוּן שטענדיק פֿלײַסט זיך צוּ געפֿינען אונטערהאַלטן פּראָדוּקטן מיט גוּט קוואַליטעט. די מוּזײ קראָם אױך פֿאָלגט די עפֿענע שעהן פֿוּן ים-פֿלאָט מוּזײ.

רעסטאָראַן

Bistro Skeppsgossen איז אין גרוּנט שטאָק פֿוּן ים-פֿלאָט מוּזײ, אַראָפּקוּקן די שיפֿן פֿוּן מוּזײ אוּן די היסטאָרישע אַרוּמיק פֿוּן Stumholmen.

דעם רעסטאָראַן דינט אַן אָנבײַסן אוּן סאַלאַט בוּפֿעט מיט טעגלעכע ספּעציעלן אַזױ װי אַ שטייענדיק אָפּקלײַב פֿוּן הײם קוכערײַ.  פֿאַר קינדער עס איז דאָ קינד-פֿרײַנדלעך עסן אױף אַ נידעריק פּרײַז. עס איז אױך מעגלעך צוּ האָבן אַ קאַװע, אָדער פֿאַרװאָס ניט, אַן אײַז קערם אין די שײנע דרויסנדיק טעראַסע.