Det här kan du se på museet

På Marinmuseum kan du se
svenska krigsfartyg från 1600-talet
ända fram till 1900-talet.

Här finns ubåten Neptun.
Neptun är en ubåt från kalla kriget.
Runt ubåten Neptun finns
en utställning om ubåtar.

Vi har en undervattenstunnel 
Från tunneln kan du se ett skepp  
som ligger i vattnet utanför tunneln.
Skeppet är från 1700-talet.

Vi visar också flera stora galjonsbilder.
Galjonsbilder är stora statyer av trä.
De satt längst fram på fartyg.

De flesta av våra galjonsbilder är gjorda av
bildhuggaren Johan Törnström. 
Han gjorde dem på 1700-talet.

Vårt museum ligger ute på
en lång brygga ut i vattnet.

Om du går längs med kajen
ser du segelfartyget Jarramas
och minsveparen Bremön.

I Slup- och barkasskjulet bredvid
museet finns en utställning.

Till toppen