Talare 1 (00:00:06,620) Vad är ett världsarv? Ett världsarv ärver vi tillsammans. Ett världsarv lämnar vi vidare. Ett kort tag tar vi hand om en plats där många fötter trampat genom århundradena. Våra fotavtryck visar sig på olika sätt. Platser förändras lite med varje generation. I ett världsarv ska förändringen ske med respekt för historien. Platsen kan få en ny funktion men behålla en känsla - en förnimmelse av de fötter som trampat där före oss. Ett fotavtryck med respekt för framtida fötter som ännu inte börjat trampa här.

På Stumholmen har fötter trampat sedan slutet av 1600-talet då örlogsstaden Karlskrona anlades som bas för den svenska flottan. Då var tanken att skapa ett varv och en stad som var väl skyddad i skärgårdens myller av öar. Här skulle man bygga, utrusta och bemanna fartyg. Karlskrona är den örlogsstad som bäst bevarats av alla de städer som vid tiden byggdes av samma anledningar på andra ställen i världen.

Genom århundradena har verksamheter byggts upp här på Stumholmen. Vissa har försvunnit vissa har tillkommit, men alla är del av det levande världsarvet. Här har flottans bröd bakats och uniformer sytts. Här bodde båtsmän och här fick man avtjäna straff om man brutit mot reglementet. Här förvarades flottans mindre båtar och här lyfte marinflygets plan. Här har sjuka har vårdats och fyrljusen guidat fartygen rätt. Sedan några decennier har de taktfast marscherande fotstegen blivit färre på Stumholmen och de civila fötterna har fått flytta in. Nu kan vem som helst komma över bron till ön för att gå till jobbet, gå på museum, gå till skolan, gå ut med hunden, bara promenera eller bada.

Världsarvet är ett arv vi lämnar vidare till nästa generation. Till dess ansvarar vi för att våra fotspår inte ska sudda ut de gamla... eller göra det omöjligt för nya att ta plats. Vi går sida vid sida med historien i hela världens arv. (00:02:54,760)