Forskningen utgör en naturlig och integrerad del i Marinmuseums verksamhet. Det bedrivs forskning av museets medarbetare och i samarbete med olika universitet. Ett exempel är forskningsprogrammet Glömda flottan. 

Marinmuseum deltar i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850". Programmet är ett samarbete mellan Centrum för maritima studier (CEMAS), Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) och Museiverket i Finland och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. 

En djupdykning i en oskriven maritim historia

Under perioden 1450-1850 var den svenska örlogsflottan en seglande flotta. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, varav bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Ändå utgör fartygen en central del av den svenska maritima historien – en del som idag i stor utsträckning är bortglömd och okänd. Inom forskningsprogrammet kartläggs, dokumenteras och studeras nu dessa fartyg. 

I ett av de elva delprojekten undersöks till exempel hur den svenska örlogsflottan har beskrivits och presenterats på museer i och runt utställningar. I ett annat görs en fördjupad undersökning av ett antal utvalda vrak nära den svenska flottans baser i Karlskrona och Stockholm. Dessutom forskas det om skeppsbyggeri, kanoner och svartek och mycket mycket mer. 

Mer information

Mer information om forskningsprogrammet finns att läsa via länken nedan.