Marinmuseum driver tillsammans med Zemaitija nationalpark i Litauen projektet “Improving Dark Tourism Service in South Baltic Countries”. I projektet undersöks trenden ”dark tourism” som en möjlighet att förlänga turistsäsongen genom att använda mörkret under hösten och vintern.

Zemaitija Nationalpark

Zemaitija Nationalpark ligger I västra Litauen, ca 70 km från Östersjön. Det mest besökta objektet i parken är Kalla kriget-museet som är beläget i en fd sovjetisk, underjordisk missilbas. Museet berättar om kalla krigets spänningar och om hur nära det var att missilbasens kärnvapen avfyrades mot Europa.

Museet tar emot ca 45 000 besökare om året. Att ta emot fler besökare under högsäsongen är en utmaning då museets lokaler är små. Museets målsättning är dock att attrahera fler besökare under vår och höst, samt att med hjälp av digitala lösningar nyttja områdena runt museet. Att veckla ut berättelsen och använda nya lösningar för berättande kan också attrahera fler olika målgrupper än de traditionella försvarshistoriskt intresserade besökarna. För att göra detta behöver museets innehåll hitta en ny nisch för sina berättelser och sammanhang. Att fokusera på den växande trenden ”dark tourism” kan vara en sådan möjlighet.

Mörka berättelser

Marinmuseum, liksom turismen i världsarvet Karlskrona, delar flera av dessa utmaningar. Sommartid är världsarvet och Marinmuseum välbesökta och populära besöksmål, medan tillströmningen av besökare minskar radikalt under vinterhalvåret. För att locka besökare att uppleva världsarvet och Marinmuseum under den mörka perioden av året vill Marinmuseum arbeta med utveckling av nya produkter som anpassas till höst- och vintermörkret.

Inom Marinmuseums ämnesområde finns mängder av historier om krig, lidande, sjukdomar, och hårda förhållanden. Dessa dramatiska historier passar utmärkt för att skapa fängslande upplevelser på och runtomkring museet där digital teknik kan möjliggöra gestaltningar av världsarvets miljöer. Tidigare diskussioner och projekt om exempelvis Stumholmens utveckling passar bra ihop med vad detta projekt vill åstadkomma (exempel på tänkbart projekt är ljussättning av världsarvet) och det finns fler beröringspunkter även med utveckling av kulturarvsupplevelser i skärgården (Kastellet på Aspö, bunkrar från kalla kriget, U137 mm.)

Om projektet

Det här korta projektet syftar till att samla intressenter och potentiella projektpartners för att förbereda ett treårigt projekt där ovan nämnda produkter kan utvecklas. Genom tidigare EU-projekt finns upparbetade nätverk med kulturmiljöer i flera länder runt Östersjön. Marinmuseum och  Zemaitija nationalpark är övertygade om att fler museer, kulturmiljöer och besöksmål delar strategiska utmaningar och vill delta i ett projekt som tar fram lösningar för att möta dem genom digitala upplevelser med fokus på dramatiska och ödesdigra händelser. 

Under seed money-projektet konceptet ”dark tourism” utforskas, både i betydelsen besöksmålsutveckling kring mörka berättelser och i betydelsen turism under den mörka säsongen. Detta ska ske bland annat under en workshop i Karlskrona i maj 2022. Marinmuseum ansvarar för planering och genomförande av denna workshop där potentiella projektpartners ska delta.
I slutet av projektet ska ett möte genomföras i Litauen där ett underlag till ett kommande projekt ska tas fram. För projektet finns en budget på 40 000 euro där respektive partner går in med 3750 euro i egenfinansiering (lokaler, personal etc).

Projektet “Improving Dark Tourism Service in South Baltic Countries” finansieras av EU-kontoret Interreg South Baltic.

Mer information

Läs mer om Dark tourism på engelska via länken nedan.