Marinmuseums årsbok 2022-2023 med titeln "Svenskt sjöförsvar 500 år – människor, politik och kulturarv" uppmärksammar flottans femhundraårsjubileum. 

Boksläpp den 30 november

Den 30 november kl. 18.00 är det boksläpp av Marinmuseums årsbok som görs i samarbete med vänföreningen Marinmusei vänner. I boken presenterar historiker, statsvetare, etnologer och andra experter ny spännande forskning inom området. Några av årsbokens författare finns på plats i Galjonshallen för att berätta om sina artiklar och diskutera tillsammans. Självklart finns även möjlighet att ställa frågor, diskutera och bli medlem i Marinmusei vänner.

Om årsboken

Traditionellt har flottans verksamhet i krig och orosperioder fått stor uppmärksamhet i den svenska militära sjöhistorien. Men sjöförsvarets historia handlar om mycket mer än militär strategi, framgångsrika sjöofficerare och sjöslag.

I årsboken "Svenskt sjöförsvar 500 år – människor, politik och kulturarv" presenterar historiker, statsvetare, etnologer och andra experter på ett intresseväckande sätt ny forskning inom området. Sökarljuset riktas mot människorna i och runt flottan, det politiska spelet om sjöförsvaret och hur flottan använts för andra uppgifter än krig men även mot flottan som kulturarv – på museer och andra besöksmål. Boken innehåller 14 populärvetenskapliga artiklar och är rikt illustrerad.

Marinmuseums årsbok är gjord i samarbete med vänföreningen Marinmusei vänner.