Den svenska Marinen har funnits i 500 år. Detta uppmärksammar Marinmuseum genom att under hela 2022 göra djupdyk i flottans spännande historia och skapa aktiviteter för hela familjen. 

 

Program för Marindagarna | 12–14 augusti

Den 12–14 augusti kommer firandet av Marinen 500 år ner till Karlskrona. Välkomna till Marinmuseums aktiviteter på Marindagarna – vi deltar både på plats i museet och i ett tält vid Amiralitetskyrkan.
Under Marindagarna flaggar Marinmuseum med historiska svenska flaggor, bland annat en stormaktsflagga och två unionsflaggor.

 

Torsdag 11 augusti

Föreläsning | Marinen här, nu och sen

Tid: 18.00–19.00
Plats: Livesändning via Marinmuseum.se
På torsdag smygstartar vi Marindagarna med en föreläsning med marinchef Ewa Skoog Haslum.
Föreläsningens fysiska platser är fullbokade men föreläsningen går att se live på vår webbplats.

Visningar | Sex nedslag i en lång historia

Tid: kl. 11.00 och kl. 14.00
Plats: Samling i Entréhallen
Marinmuseums visning tar dig med på en resa genom sex olika föremål kopplat till fem olika århundranden.

Musik | Marinens musikkår

Tid: ca kl. 11.30 
Plats: Från Amiralitetskyrkan till Stumholmen och Marinmuseum.
Marinens musikkår marscherar ifrån Amiralitetskyrkan kl. 11.00 och anländer till Stumholmen ca kl. 11.30. Utanför Marinmuseum talar Johan Melin, projektledare Marinen, och museichef Mats Persson, därefter spelar musikkåren igen.

Träffa Ubåtsklubben Hajen

Tid: kl. 11.00-16.00
Plats: Ubåtshallen
Möt en riktig ubåtsman från ubåtsklubben Hajen!

Lunchföreläsning | Linjeskeppet Prinssessan Sophia Albertina  

Tid: kl. 12.30
Plats: Hörsalen
Föreläsare: Johan Löfgren, chef för samlingsenheten på Marinmuseum.
Den 20 augusti 1781 inträffade en av de svåraste olyckorna i svenska sjöförsvarets historia. En stormig natt utanför Nederländernas kust förlorade fler än 400 officerare och sjömän livet när det svenska linjeskeppet Prinsessan Sophia Albertina gick under. Nu har Marinmuseum samlat in ett antal föremål som bärgats från vraket.

 

Lördag 13 augusti

MARINMUSEUMS TÄLT VID AMIRALITETSKYRKAN

Föreläsning | 1980-talets ubåtskränkningar

Tid: kl. 10.30 och 13.00
Plats: Marinmuseums tält vid Amiralitetskyrkan
Föreläsare: Andreas Linderoth, forskare på Marinmuseum

Föreläsning | Att bygga och underhålla en flotta i början av 1600-talet 

Tid: kl. 11.00 och 14.00
Plats: Marinmuseums tält vid Amiralitetskyrkan
Föreläsare: Fred Hocker, forskare på Vasamuseet

Föreläsning | Kläder och skor från skeppet Vasa

Tid: kl. 12.00 och 15.00
Plats: Marinmuseums tält vid Amiralitetskyrkan
Föreläsare: Anna Silwerulv, forskare på Vasamuseet

I tältet går det också att se filmen Svenskt sjöförsvar 500 år och testa skeppsbyggmästare Fredrik af Chapmans släptank i miniatyr.

 

PÅ PLATS PÅ MARINMUSEUM

Fartyg på besök

Minsveparen M20
Tid: kl. 10.00–16.00
Plats: Kajen utanför Marinmuseum
Varmt välkommen ombord minsveparen M20 som är på besök!

Motortorpedbåten T38
Tid: kl. 10.00–16.00
Plats: Kajen utanför Marinmuseum 
Sommartid ligger T38 vid Marinmuseums kaj. Denna lördag har Föreningen Motortorpedbåten T38 sin medlemsdag och välkomnar både gamla och nya medlemmar att besöka T38.

Modellbåtar | Uppvisning och körning

Tid: 10.00–16.00
Plats: I ett tält utanför Slup & Barkass
Olika radiostyrda militärbåtar visas upp och modellen T48 körs vid särskilda klockslag.
(Tider för modellbåtskörning T48: 10.30, 11.30, 13.00, 14.00 och 15.00.)

Visningar | Sex nedslag i en lång historia

Tid: kl. 11.00 och kl. 14.00
Plats: Samling i Entréhallen
Marinmuseums visning tar dig med på en resa genom sex olika föremål kopplat till fem olika århundranden.

Träffa Ubåtsklubben Hajen

Tid: kl. 11.00-16.00
Plats: Ubåtshallen
Möt en riktig ubåtsman från ubåtsklubben Hajen!


KARLSKRONA CENTRALSTATION

Visning av Järnvägsmuseets tåg

Tid: kl. 10.00–16.00
Plats: Karlskrona centralstation
Marinmuseums systermuseum Järnvägsmuseet har kört ett av sina tåg till Karlskrona och visar det för allmänheten.
Tåget dras av elloket Rc1 1007 från 1967 och bakom följer 1-klassvagnar från 1940, 1950 och 1964, bar- och cafévagn samt en restaurangvagn från 1946.

 

Marinens aktiviteter

Marindagen arrangeras av Marinen och i år äger den rum i det angränsande området till Bastion Aurora. 

 

Sommarprogram

1 juni – 31 augusti | Flottans fartyg

Museifartygen Jarramas, Västervik och Bremön är öppna för egna besök hela sommaren.
Tid: Dagligen kl. 11.00–16.00. 

1 juni – 31 augusti | Slup- & barkasskjulet

Båtutställningen ”Flottans mindre båtar” är öppen hela sommaren.
Tid: Dagligen kl. 11.00–16.00. 

1 juli – 14 augusti | Sommarvisningar – sex nedslag i en lång historia

Årets tema är vårt uppmärksammande av att Marinen fyller 500 år och vi tar med dig på en resa genom sex olika föremål kopplat till fem olika århundranden.
Tid: Dagligen kl. 11.00 och kl. 14.00.

1 juli – 14 augusti | Skepp & skoj

Välkommen ombord på skeppgosseskeppet Jarramas och flytta dig 100 år tillbaka i tiden, med hjälp av sinnen som smak, lukt och känsel!
Tid: Dagligen kl. 11.00-16.00 (obemannat ombord kl. 12.45–13.15).

1 juli – 14 augusti | Sjömansverkstaden

Sjömansverkstaden erbjuder maritimt skapande för barn i alla åldrar.
Tid: Dagligen kl. 11.00–16.00.

 

Med reservation för ändringar. 

Våra systermuseers aktiviteter

Våra systermuseer inom Statens maritima och transporthistoriska museer uppmärksammar också Marinen 500 år på olika sätt:

 

Försvarsmaktens aktiviteter

 

 

Utställningar