Marinmuseum ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. SMTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet, som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver och utvecklar även Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak - Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

SMTM - Sveriges Modernaste Myndighet 2023

Marinmuseum, Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Vrak – Museum of Wrecks och Järnvägsmuseet är alla en del av Sveriges modernaste myndighet 2023 – Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Utmärkelsen delades ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 21 november.

–  För oss som museimyndighet är det väldigt viktigt att vara en del av vår samtid och ständigt utvecklas. Den här utmärkelsen ger oss ett kvitto på att vi gör mycket rätt och ytterligare energi att fortsätta utveckla museet, Karlskrona och Blekinge som attraktiva turistmål, säger Mats Persson, museichef Marinmuseum.

Ett modernt arbetssätt, en tydlig inriktning i hållbarhetsarbetet och förmåga att utnyttja den senaste tekniken – det är några av anledningarna till att SMTM belönas med utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2023.

Våra systermuseer

Sjöhistoriska

Sjöhistoriska museet ligger på Norra Djurgården i Stockholm och berättar människans historia till sjöss.

Vasamuseet

Vasamuseet ligger på Djurgården i Stockholm och berättar om skeppet Vasa och livet på 1600-talet.

Vrak - Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks ligger i Stockholm och berättar om kulturarvet på Östersjöns botten.

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet ligger i Gävle och berättar om den svenska järnvägens historia. Museet är just nu stängt för renovering.