Varje val gör skillnad. På Marinmuseum arbetar vi systematiskt med miljöhänsyn och hållbarhet. Sedan 2009 är Marinmuseum miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001.

Exempel på konkreta åtgärder i Marinmuseums miljöarbete: 

  • Återvinningsstationer där besökaren enkelt kan sortera sitt skräp.
  • Restaurangen erbjuder ekologiska råvaror.
  • Miljömärkt kaffe på kontoret.
  • Tågresor prioriteras över flyg- och bilresor.
  • Tjänstebilar som går på el.
  • Miljövänligt papper i broschyrer och andra trycksaker.
  • Begränsning i användningen av kemikalier i arbetet med museifartyg och utställningar. 

Alla detta är en del av vårt arbete för en bättre miljö.

Miljöcertifierad myndighet

Myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, där Marinmuseum ingår, bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. 

SMTM har en bra hållbarhetspolicy som hjälper verksamheten fatta beslut som bidrar till de globala målen i Agenda 2030 och till de nationella miljökvalitetsmålen.