På Marinmuseum arbetar vi systematiskt med miljöhänsyn och hållbarhet. Sedan 2009 är Marinmuseum miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001. 

Som besökare ser du att vi har en återvinningsstation – så att du enkelt kan sortera ditt skräp. Vår restaurang erbjuder också ekologiska råvaror.

Men allt vårt miljöarbete märker du inte som besökare. Som att vi dricker miljömärkt kaffe på kontoret, eller att vi försöker köra mindre bil och åka på färre flygresor. Det är också en del av våra hållbarhetsmål.

Vi använder också miljövänligt papper i våra broschyrer. Dessutom försöker vi begränsa hur mycket kemikalier vi använder – till exempel i vårt arbete med våra fartyg och utställningar. Alla detta är en del av vårt arbete för en bättre miljö.

Hållbarhetspolicy och -mål

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), där Marinmuseum ingår, arbetar utifrån ett så kallat miljöledningssystem som omfattar alla delar av verksamheten och det fungerar även som stöd för att säkerställa att gällande lagstiftning följs. All personal har ansvar för att ständigt förbättra miljöarbetet.

SMTM har en hållbarhetspolicy som omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetspolicyn hjälper verksamheten fatta beslut som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. Årligen arbetas också fleråriga hållbarhetsmål fram och arbetet granskas regelbundet av särskilda miljörevisorer.

Föreslå förbättringar

Vi på Marinmuseum tar gärna emot förbättringsförslag från våra besökare. Det kan till exempel vara en åtgärd som sparar energi eller något annat smart du har stött på eller känner till. Har du förbättringsförslag? Skicka gärna e-post:

E-post: forbattring@smtm.se

Mer information

Om du vill veta mer om hållbarhetsarbetet på SMTM och/eller Marinmuseum, besök SMTM:s webbplats: