""

På Marinmuseum jobbar vi hela tiden för att bli mer miljövänliga. Därför har vi miljöcertifierat oss.

Som besökare ser du att vi har en återvinningsstation – så att du enkelt kan sortera ditt skräp. Vår restaurang erbjuder också ekologiska råvaror.

Men allt vårt miljöarbete märker du inte som besökare. Som att vi dricker miljömärkt kaffe på kontoret, eller att vi försöker köra mindre bil och åka på färre flygresor. Det är också en del av våra hållbarhetsmål.

Vi använder också miljövänligt papper i våra broschyrer. Dessutom försöker vi begränsa hur mycket kemikalier vi använder – till exempel i vårt arbetet med våra fartyg och utställningar. Alla detta är en del av vårt arbete för en bättre miljö.

Och 2009 blev Statens maritima och transporthistoriska museer – som ett av de enda museerna i världen – certifierade enligt ISO 14001. Under 2018 blev vi omcertifierade och godkända enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015. Det betyder alltså i korthet att vi är miljömärkta – och satt upp delmål som vi försöker uppnå. En del av de målen är de ovan nämnda.

Att bli ISO-certifierad är svårt. Det räknas som det tuffaste av miljömärkningar. Revisorer utifrån granskar att vi sköter oss – och håller oss till vår hållbarhetspolicy och uppnår våra högt ställda mål.