Jubileumsår inleds

20 februari 2017 13:02

I år firar Marinmuseum 20 år på Stumholmen. Under invigningen skänkte Marinmusei vänner en tavla av den välkände marinmålaren Herman af Sillén för att markera inledningen på jubleumsåret. 

Marinmuseum, som ingår i Statens maritima museer tillsammans med Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, har nu funnits i Karlskrona på Stumholmen i 20 år. Den nuvarande museibyggnaden invigdes 1997 av kung Carl XVI Gustaf. Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona bildades 1951. Föreningens syfte är att främja verksamheten på Marinmuseum och ge stöd till museitillhörande vetenskaplig forskning och undervisning.

Föreningen Marinmusei Vänners medlemmar utgörs av personer med stor hängivenhet för sitt museum och museets utveckling. Vid nya museibyggnadens invigning överlämnade vänföreningen som gåva ett konstverk av Bertil Vallien – en glasbåt som står uppställd i Hörsalen på Marinmuseum. Vänföreningen förvaltar också flera fonder som avser stödja marin forskning. Bland annat delfinansierade vänföreningen under år 2016 ett projekt som syftade till att tillvarata erfarenheterna från Ubåtshallens tillkomst.