Krigsskeppet Solen hittat

08 oktober 2015 17:10

Precís utanför Örlogsbasen i Karlskrona har Sjöhistoriska museets marinarkeologer hittat ett av 1600-talets mest långlivade krigsskepp.

Det handlar om Solen som bland annat var med 1676 när det berömda regalskeppet Kronan sprängdes utanför Öland i ett sjöslag mot danskar och holländare. Den största katastrofen i örlogsflottans historia.

Stormaktsskeppet Solen byggdes ursprungligen i Lübeck 1669 och var ett enormt skepp för sin tid med 72 kanoner och en vikt på 1 400 bruttoton. Något som kan jämföras med skeppet Vasa från 1628 med sina 64 kanoner och 1 200 bruttoton.

Solen ligger på sex meters djup och sänktes 1694 tillsammans med flera andra uttjänta skepp för att spärra av sundet in till örlogshamnen. Förmodligen ligger även regalskeppen Halvmånen och Viktoria i närheten.

Fyndet gjordes av marinarkeologerna Jim Hansson och Jens Lindström från Sjöhistoriska museet. I nuläget finns inga planer för vraket utan det får ligga kvar där det ligger. Läs mer om upptäckten i marinarkeologernas egen blogg.

Här rapporterar Blekinge Läns Tidning om vrakfyndet med artikel och webb-TV.