Temavisningar

11 mars 2016 13:03

Sex unika tillfällen att möta museets egna experter, som i vanliga fall jobbar mest bakom kulisserna. Klockan 14 sista söndagen varje månad (uppehåll under sommaren). Kostnadsfritt!

27/3 Det glada 1980-talet i Blekinge? Kallt krig och ubåtar

Forskningssamordnare Andreas Linderoth gör nedslag i utställningen Ytspänning och i ubåtshallen. Hur påverkades Sverige och Blekinge av kalla kriget? Visningen rör sig mellan stormaktspolitik, säkerhetspolitik och vardagsliv under kalla krigets 1980-tal.

24/4 Försiktighet, Dristighet och Manlighet

Intendent Annmari Svensson visar galjonsbilderna som prydde linjeskeppen och fregatterna i Gustav III:s flotta. Vilket var galjonsbilders syfte och hur har utsmyckningarna på fartygen förändrats över tid?

29/5 Vad berättar modellerna?

I denna temavisning berättar programkoordinator Marie Chen om uppfinningar och teknik i våra utställningar. Med utgångspunkt i Christopher Polhems idéer om modeller rör vi oss sedan framåt i tid och rum.

25/9 Hur fungerade gamla vapen?

Museiassistent Per-Erik Stenborg visar handeldvapen. Han ger en introduktion i hur flintlås och slaglås fungerade och hur vapnen användes.

30/10 Modellkammaren från 1752 till idag

Intendent Johan Löfgren presenterar den nya utställningen om örlogsvarvets modellkammare. Han berättar mer om modellkammarens historia och utveckling. Vad var modellkammaren och varför fanns den? Hur användes modellerna?

27/11 Från modell till vrak

Följ med intendent Hans Lineskär på en temavisning om fartyg ur den seglande örlogsflottan. Med hjälp av fartygsmodeller i utställningarna och lämningar av vrak på Östersjöns botten som kan ses från museets undervattenstunnel berättar Hans mer om några fartygs spännande äventyr och öden.