40 år sedan U137 – Marinmuseum satsar digitalt

U137 i Karlskrona skärgård 1981
Ur Marinmuseums samlingar

2021-10-26

Den 27 oktober är det 40 år sedan den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Marinmuseum låter höstens aktiviteter kantas av insamlade minnen och upplevelser från de dramatiska dagarna 1981 och har gjort flera digitala satsningar för att tillgängliggöra kunskapen om U137 för hela Sverige.

Många människor har starka minnen från de dramatiska dagarna i oktober för 40 år sedan. För ett år sedan startade Marinmuseum en insamling av personliga berättelser för att dokumentera människors upplevelser av denna händelse – vad de minns, var de befann sig och hur de kände. Insamlingen har bidragit till nya samarbeten och aktiviteter på och utanför museet. Bland annat har ett antal filmer om minnena spelats in tillsammans med Utbildningsradion UR. Filmerna finns att ta del av på marinmuseum.se såväl som en stor mängd annat material kopplat till U137. På Marinmuseum arrangeras också fysiska evenemang och bland annat bjuder museet på själva årsdagen in till en berättarkväll där flera personer som var med i händelsernas centrum delar med sig av sina starkaste minnen och där publiken uppmanas att dela med sig av sina.

Nya digitala samarbeten

Marinmuseum har tillsammans med den digitala plattformen Sveriges historia tagit fram ett pedagogiskt program om händelsen för 40 år sedan som vänder sig till elever i årskurs 7-9 och deras lärare. Veronica Westerblom, museipedagog på Marinmuseum och projektansvarig för Marinmuseums medverkan på Sveriges historia, berättar:

– Programmet ”Det dolda hotet” är ett dramatiskt och engagerande pedagogiskt program där svaren på frågorna inte är självklara. Programmet erbjuder både intressanta fakta kring föremål kopplade till 80-talets ubåtsjakter och händelsen U137 och tankeväckande frågor om dolda hot, etiska aspekter av krig och om hur långt vi är beredda att kompromissa med vår demokrati för att känna oss trygga.

I det nya samarbetet har flera personer med stor kunskap inom sitt specifika ämnesområde varit med och bidragit – museipedagoger, museiintendent, lärare och fotograf på Marinmuseum tillsammans med redaktionen på Sveriges historia.

– Det är viktigt att Marinmuseum deltar i olika digitala projekt och samarbeten för att kunna vara hela Sveriges Marinmuseum och sprida kunskap om svenska sjöförsvarets historia till fler i hela landet. Vi är glada och stolta över våra samarbeten med UR och Sveriges historia, de har varit mycket givande och inspirerande, säger museichef Mats Persson.

Fakta om Sveriges historia.se

Sedan början av vårterminen 2021 finns en ny digital plattform tillgänglig för lärare och elever i grundskolan: sverigeshistoria.se. Här kan elever i mellan- och högstadiet få nya kunskaper med hjälp av föremål på museer i hela landet. Sverigeshistoria.se förvaltas av Statens historiska museer.

Kontaktpersoner

Mats Persson, museichef Marinmuseum, telefon: 0455-35 93 39, e-post: mats.persson@smtm.se

Veronica Westerblom, museipedagog Marinmuseum, telefon: 0455-359354, e-post: Veronica.Westerblom@smtm.se

Presskontakt

Hanna Marcolin, kommunikatör, telefon 0455-35 93 26, e-post hanna.marcolin@smtm.se