Året på Marinmuseum

MM flygbild
Marinmuseum, SMTM

2023-01-11

Under 2022 har 239 081 personer besökt Marinmuseum. Det är en ökning med 102 742 personer jämfört med år 2021 då museet på grund av coronapandemin höll stängt fram till i slutet av maj.

2022 har varit ett händelserikt år för Marinmuseum, ett av södra Sveriges största besöksmål.

– Det har varit ännu ett annorlunda år, påverkat av både pandemin och kriget mot Ukraina. Men det har också varit ett år då vi fått se våra besökare återvända till vårt museum och fått möta alla våra utställningar och aktiviteter, säger Mats Persson, museichef för Marinmuseum.

Marinen 500 år, nya föremål och mycket mer

Under hela året uppmärksammade Marinmuseum att Marinen funnits i 500 år. I utställningen ”Svenskt sjöförsvar 500 år” berättas om den svenska flottans historia och det erbjöds föreläsningar, visades filmer och museet deltog också i Marindagarna. Systermuseet Järnvägsmuseet kom på besök till Karlskrona central med ett av sina många museitåg som visades för intresserade besökare.

Under sommaren fick Marinmuseum ta emot flera bärgade föremål från vraket av det svenska örlogskeppet Prinsessan Sophia Albertina, från Nederländerna, utanför vars kust skeppet sjönk 1781. Föremålen har inventerats, ordnats och registrerats i Marinmuseums samlingar. Ett urval visas nu i Temarummet på museet.

– Vi har också invigt Knopboden, varit värd för konferens om världsarvens roll i samhället, haft dykande marinarkeologer på besök, diskuterat Dark Tourism, firat 25 år på Stumholmen och mycket, mycket mer. Jag ser nu fram mot ett minst lika händelserikt, men friskare och fredligare, 2023, säger Mats Persson.

Vad händer 2023

Den 17 januari inför Marinmuseum entréavgifter för vuxna. För barn och unga upp till och med 18 år är det fortfarande fri entré.

Under 2023 har Marinmuseums programverksamhet temat samtid. Bland annat handlar två av vårens evenemang om Förintelsen, med fokus på vad människor tar med sig när man flyr. Genom alla tider har människor flytt från krig, men för första gången på länge sker detta nu också i vårt närområde. Som tidigare blir det också skollovsaktiviteter och andra spännande aktiviteter för stora och små.

Mer information finns på museets webbplats, marinmuseum.se. Det går också att anmäla sig till museets nyhetsbrev för att följa det som händer.

Kontaktperson

Mats Persson, museichef på Marinmuseum, e-post mats.persson@smtm.se, tfn 0708-116 040

Presskontakt

Sofie Gren, kommunikatör på Marinmuseum, e-post sofie.gren@smtm.se, tfn 0455-35 93 27

Till toppen