Bremön kan öppna igen

Bremön vid kaj.
Marinmuseum, SMTM

2023-12-15

De radioaktiva föremål som tidigare i år upptäcktes på museifartyget Bremön vid Marinmuseum i Karlskrona har nu demonterats och flyttats till slutförvar. Det innebär att Bremön nu kan öppna för arbete ombord, och även välkomna besökare igen nästa sommar.

Det var i januari som radioaktivitet uppmättes ombord på minsveparen Bremön. Mätningar visade att det fanns radioaktivitet på fyra platser; vid ett par telefonuttag och en klocka. Sedan dess har fartyget, som vanligtvis är öppet för besökare under sommarperioden, varit stängt för såväl besökare som arbete ombord.

Johan Löfgren, chef för Samlingsenheten på Marinmuseum, berättar:

– Arbetet utfördes av ett företag med tillstånd att hantera radioaktiva föremål. Förutom att montera ner de radioaktiva föremålen ombord har man också sanerat platserna där föremålen fanns, och tagit prover med tillfredsställande resultat.

I januari genomfördes även mätningar av museifartygen HMS Neptun, Västervik och Jarramas där ingen radioaktivitet uppmättes.

Kontaktperson

Johan Löfgren, chef Samlingsenheten Marinmuseum, telefon 0455-35 93 74, e-post johan.lofgren@smtm.se

Till toppen