Efter Skeppet Vasa är ubåten Neptun det största inbyggda museiföremålet i Sverige – möt arkitekterna som står för byggnaden!

Efter Skeppet Vasa är ubåten Neptun det största inbyggda museiföremålet i Sverige – möt arkitekterna som står för byggnaden!
Efter Skeppet Vasa är ubåten Neptun det största inbyggda museiföremålet i Sverige – möt arkitekterna som står för byggnaden!

2017-09-25

Ta del av de tankar, idéer och det arbete som till sist skapade både Marinmuseum och Ubåtshallen. Den ansvarige arkitekten Björn Malström menar att Ubåtshallen är en annorlunda museibyggnad. Det var det marina temat som inspirerade till den slutgiltiga utformningen. Föreläsningen ”Marinmuseums arkitektur” äger rum den 27 september, 18:00 och är öppen för allmänheten, med fri entré.

Kontaktpersoner:

Ingrid Hall-Roth, museichef Marinmuseum, 0455 35 93 35 ingrid.hallroth@maritima.se

Björn Malmström, arkitekt, HMXW Arkitekter, 0705 77 26 56.

Presskontakt:

Hanna Marcolin, kommunikatör, Statens maritima museer
0455-35 93 26 hanna.marcolin@maritima.se