En praktfull gåva till Marinmuseum inleder jubileumsåret

En praktfull gåva till Marinmuseum inleder jubileumsåret
En praktfull gåva till Marinmuseum inleder jubileumsåret

2017-02-16

I år firar Marinmuseum 20 år på Stumholmen. Nu på lördag överlämnar Marinmusei vänner sin födelsedagspresent till Marinmuseum. Presenten är en tavla av den välkände marinmålaren Herman af Sillén.

I år firar Marinmuseum 20 år på Stumholmen. Nu på lördag överlämnar Marinmusei vänner sin födelsedagspresent till Marinmuseum. Presenten är en tavla av den välkände marinmålaren Herman af Sillén.

Marinmuseum, som ingår i Statens maritima museer tillsammans med Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, har nu funnits i Karlskrona på Stumholmen i 20 år. Den nuvarande museibyggnaden invigdes 1997 av kung Carl XVI Gustaf. Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona bildades 1951. Föreningens syfte är att främja verksamheten på Marinmuseum och ge stöd till museitillhörande vetenskaplig forskning och undervisning. Föreningen Marinmusei Vänners medlemmar utgörs av personer med stor hängivenhet för sitt museum och museets utveckling. Vid nya museibyggnadens invigning överlämnade vänföreningen som gåva ett konstverk av Bertil Vallien – en glasbåt som står uppställd i Hörsalen på Marinmuseum. Vänföreningen förvaltar också flera fonder som avser stödja marin forskning. Bland annat delfinansierade vänföreningen under år 2016 ett projekt som syftade till att tillvarata erfarenheterna från Ubåtshallens tillkomst.

Överlämningen av tavlan blir inledningen på ett år kantat av olika jubileumsarrangemang. Under året kommer Marinmuseum bokat in diverse arrangemang. Först ut blir Marinens musikkår som håller två konserter för barn redan nu på söndag 19 februari. Föreläsningar, först ut (22 februari) Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria Lunds universitet, som berättar om Modellkammarens ideologi. Fler föreläsningar följer. Sen kommer arkitekters berättelser om Marinmuseums byggnad, guidade turer runt Stumholmen med världsarvsguide och fler konserter. Vid ett flertal tillfällen får besökarna möjlighet att medverka på temavisningar med museets egna experter. Datum för dessa aktiviteter kommer att finnas på Marinmuseums hemsida. 

Välkommen att delta då jubileumsåret inleds

18 februari kl. 14.00

Jubileumsåret 2017 inleds formellt med att Marinmusei vänner överlämnar en tavla av Herman af Sillén till Marinmuseum.

Fakta om Herman af Silléns tavla Karlskrona redd:

Oljemålning ”Karlskrona redd” av Herman af Sillén 1894. Målningen föreställer ett antal seglande skeppsbåtar (barkar) samt ångfregatten Vanadis i inloppet till Karlskrona. Vanadis byggdes på Örlogsvarvet i Karlskrona och sjösattes 1862. 1894, då målningen är gjord, användes fartyget som ett logementsfartyg. I bakgrunden syns stadens byggnader: från varvet till vänster med Skeppsgossekasernen och till Stumholmen och Kungshall till höger. Herman af Sillén (1857-1908) är en av de mest uppskattade marinmålarna i Sverige. Han var själv sjöofficer och deltog i många långseglingar. Han utförde livliga målningar av många av svenska flottans fartyg, inte sällan i hårt väder. Målningen har tillhört en byggmästarfamilj i Stockholm.

Kontaktperson

Ingrid Hall Roth, museichef Marinmuseum,ingrid.hall-roth@maritima.se, 0455 35 93 35 | 0707 99 74 60

Presskontakt

Hanna Marcolin, Kommunikatör Statens maritima museer, hanna.marcolin@maritima.se, 0455 35 93 26

Till toppen