Glömda flottan – konferens på Marinmuseum

Glömda flottan konferens maj 2022
Jim Hansson, Vrak – Museum of Wrecks/SMTM.

2022-05-09

Den 11-13 maj samlas forskare från Sverige och Finland på Marinmuseum i Karlskrona för att presentera sin forskning kring den glömda svenska örlogsflottan från 1450-1850 runt om i Östersjön. Konferensen är öppen för allmänheten.

Under perioden 1450-1850 var den svenska örlogsflottan en seglande flotta. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, varav bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Ändå utgör fartygen en central del av den svenska maritima historien – en del som idag i stor utsträckning är bortglömd och okänd. Forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" kartlägger, dokumenterar och studerar nu dessa fartyg. Bland annat samlas information om alla kända skepp ur den seglande svenska flottan i en databas. Andreas Linderoth, historiker och forskningssamordnare vid Marinmuseum, berättar:

– Inom Glömda flottan undersöker vi också ett antal utvalda vrak nära den svenska flottans baser i Karlskrona och Stockholm samt Sveaborg i Finland. Dessutom forskar vi bland annat om krigföring till sjöss, svartekens materialitet och kulturhistoria, hur den svenska örlogsflottan har beskrivits och presenterats på museer samt om örlogsfartyg som senare använts som konvojfartyg eller i långväga sjöfart av privata redare.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet (CEMAS) och Statens maritima och transporthistoriska museer (där Marinmuseum ingår), samt Museiverket i Finland. Leos Müller, forskningsledare vid CEMAS, berättar:

– Glömda flottan är ett bra exempel på hur universitet och museer kan samarbeta och hur ny forskning kan bidra till museernas publika verksamhet på olika sätt.

Konferens och föreläsning

Den 11–13 maj anordnar forskningsprogrammet en konferens på Marinmuseum dit även allmänheten är välkommen.

– Det här är första gången alla medverkande forskare kan träffas fysiskt. Vi ser både fram emot att få samlas men också att få presentera vårt forskningsprogram och våra delprojekt för alla som är intresserade av den svenska örlogsflottan, säger Andreas Linderoth.

Det finns också möjlighet att få en inblick i programmet genom en öppen kvällsföreläsning där tre av de medverkande forskarna bland annat berättar om arbetsvillkoren för meniga båtsmän, skeppsbyggande av svenska krigsskepp och vad bärgade kanoner från örlogsfartygen kan berätta om sin samtid.

Om konferensen

Tid: den 11 och 12 maj kl. 10.00–16.15, den 13 maj kl. 10.00–15.10
Plats: Hörsalen, Marinmuseum

Programmet finns på Marinmuseums webbplats: https://www.marinmuseum.se/besok-oss/kalender/den-glomda-flottan-konferens 

Allmänheten är varmt välkommen att lyssna!
Observera att alla föredrag kommer vara på engelska (kvällsföreläsningen är på svenska).

Om föreläsningen

Tid: onsdag den 12 maj kl. 17.00–18.00 
Plats: Hörsalen, Marinmuseum

Föreläsningen med de tre forskarna är på svenska.

Mer information om föreläsningen finns på Marinmuseums webbplats: https://www.marinmuseum.se/besok-oss/kalender/den-glomda-flottan--en-djupdykning-i-en-oskriven-maritim-historia 

Om forskningsprogrammet

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" pågår 2021–2026 och utförs i samarbete mellan CEMAS och Statens maritima och transporthistoriska museer samt Museiverket i Finland. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Mer information finns på Vraks webbplats: https://www.vrak.se/glomdaflottan

Kontaktpersoner

Andreas Linderoth, historiker och forskningssamordnare Marinmuseum, telefon 0455-35 93 60, e-post andreas.linderoth@smtm.se

Leos Müller, forskningsledare CEMAS, telefon 08-674 71 02, e-post leos.muller@historia.su.se 

Presskontakt

Amanda Lundin, kommunikatör Marinmuseum, telefon 0455-35 93 18, e-post amanda.lundin@smtm.se

Till toppen