Ingrid Hall Roth gör comeback som chef på Marinmuseum

Ingrid Hall Roth återvänder som chef på Marinmuseum
Joakim Johansson, SMM

2016-06-03

Den 1 september återvänder Ingrid Hall Roth som chef för Marinmuseum i Karlskrona. Efter sin tidigare sejour som museichef har hon varit chef för Forsknings- och samlingsavdelningen på Statens maritima museer och bland annat lett myndighetens utveckling av samlingarnas digitalisering.

I höst återvänder Ingrid HallRoth som chef för Marinmuseum i Karlskrona. Efter sin tidigare sejour som museichef har hon varit chef för Forsknings- och samlingsavdelningen på Statens maritima museer och bland annat lett myndighetens utveckling av samlingarnas digitalisering.

– Att vara chef för Marinmuseum är det roligaste jobb jag haft och då är det förstås extra roligt att få komma tillbaka. Det är lite omtumlande, men jag har redan börjat leta lägenhet i Karlskrona, säger Ingrid Hall Roth.

Sedan 2007 är hon chef för myndighetens Forsknings- och samlingsavdelning och därmed också ansvarig för Marinmuseums samlingar.
– Det är trots det inte samma museum som jag lämnade. Det har vuxit både till yta och innehåll och förra året utsågs vi till årets museum. Samtidigt behöver det fortsätta att utvecklas och förädlas med ny teknik och innehåll. Digitaliseringen ger oss möjligheter att visa de samlingar som finns i magasinen och som inte är tillgängliga fysiskt. En fortsatt och fördjupad samverkan med aktörer i Karlskrona är också viktig inte minst ur ett besöksnäringsperspektiv och i arbetet med Världsarvet, säger Ingrid Hall Roth.

Hennes återkomst till Marinmuseum är ett led i Statens maritima museers (SMM) arbete mot en ny vision med devisen ”SMM vidgar din världsbild”. Arbetet innebär att en ny organisation träder i kraft den 1 september.
– Vi planerar förändringar för att kunna genomföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt, men också för att kunna ta en ny roll i samhället. Museerna är viktigare än någonsin i relation till det som sker i vår omvärld. Kulturarvets betydelse i samhället har ökat och vårt ansvar som kulturinstitution är att slå vakt om fundamentala värden som öppenhet och delaktighet. Med ett vidgat perspektiv på vår historia kan vi genom vår verksamhet också ge besökarna en vidgad världsbild, en mer inkluderande, angelägen och aktuell bild, säger Leif Grundberg överintendent på Statens maritima museer.

Marinmuseums tidigare chef Richard Bauer kommer att leda utvecklingsarbetet av SMM:s verksamhet på Galärvarvet i Stockholm. Under hans tid på Marinmuseum byggdes den uppmärksammade Ubåtshallen, besökssiffrorna ökade med 140 000 och grunden lades till att museet utsågs till Årets museum i Sverige 2015.
– Vi vill använda den breda erfarenhet och kompetens som Richard har med sig från genomförandet av Ubåtshallsprojektet i arbetet med en långsiktig och internationellt gångbar museiarena, säger Leif Grundberg.

Organisationsförändringarna innebär även en del nyrekryteringar och omfördelning av ansvar, bland annat kommer tillförordnade museichefen på Marinmuseum, Mats Sellfrid, att återgå till rollen som myndighetens ekonomichef för att skapa ytterligare styrka och stabilitet åt SMM:s verksamheter.

Kontaktpersoner

Ingrid Hall Roth, chef Forsknings- och samlingsavdelningen på Statens maritima museer Tillträder som chef för Marinmuseum den 1 september.
Tel: 08 519 549 60
E-post: ingrid.hall-roth@maritima.se

Leif Grundberg, överintendent Statens maritima museer Tel: 08 519 549 79
E-post: leif.grundberg@maritima.se

Hanna Marcolin, informationsenheten Statens maritima museer
Tel: 0455 35 93 26 E-post: hanna.marcolin@maritima.se

Kristoffer Henrysson, informationsenheten Statens maritima museer Tel: 08 519 549 32
E-post: kristoffer.henrysson@maritima.se

Till toppen