Integration på Marinmuseum blir utställning!

Integration på Marinmuseum blir utställning!
Integration på Marinmuseum blir utställning!

2017-05-30

På torsdag, 1 juni klockan 13.00, har Marinmuseum vernissage för nya tillfälliga utställningen ”Med bilden till språket”. Pressen är välkommen från 12.30. Bilderna är resultatet av ett samarbete mellan ubåtsofficerare, ensamkommande, nyanlända ungdomar och Marinmuseum.

Vernissage och invigning av utställningen "Med bilden till språket":

Torsdag 1 juni, 13.00 på Marinmuseum.

Press/media är välkomna från 12.30.

På torsdag har Marinmuseum vernissage för nya tillfälliga utställningen ”Med bilden till språket”. Bilderna är resultatet av ett samarbete mellan ubåtsofficerare, ensamkommande, nyanlända ungdomar och Marinmuseum.

Målet var att öppna en mötesplats där unga nyanlända och äldre volontärer kunde träffas för att lära av varandra, dela sina upplevelser och fritt dela intryck och kunskaper. Medlemmarna i Ubåtsklubben Hajen blev inbjudna och visade direkt sitt intresse. De är nu närvarande under hela kursen.

- Vi är väldigt glada över att ha skapat en miljö där nyanlända ungdomar, en del ensamkommande från konfliktfyllda områden möter våra volontärer från Ubåtsklubben Hajen. Vi har medvetet valt att bjuda in just före detta ubåtsofficerare tillsammans med ungdomarna. Oväntade möten bygger nya erfarenheter och skapar starkast intryck enligt vår filosofi, förklarar Peter Skogsberg, museipedagog på Marinmuseum.

Kursens mål och syfte är att med bildspråket som verktyg och dess uttrycksformer som grund, skapa möjligheter till samtal och kommunikation. Att skapa en miljö där människor får utvecklas och möta andra människor, perspektiv och erfarenheter.

- En ny integrationsyta för utveckling av individ och språk, berättar Peter Skogsberg.

Den bildmässiga ambitionen är kravlös och fri. En vilja att uttrycka sig med bilden som språk är viktig tillsammans med nyfikenhet och öppenhet. Att lyssna på andra människor och att dela med sig av egna erfarenheter. Man behöver inte vara en konstnär. Vi kommer att visa våra bilder på en utställning här på Marinmuseum länge fram. Då kan alla ta del av våra berättelser och upplevelser, det som binder oss samman.

Kursen Med bilden till språket äger rum på Marinmuseum under onsdagskvällar, samma tider som Marinmuseum har Kvällsöppet. Både Kvällsöppet och kursen Med bilden till språket är naturliga steg framåt för Marinmuseum som gärna ser museet som en mötesplats för alla.

Kontaktperson

Peter Skogsberg

peter.skogsberg@maritima.se

Presskontakt

Hanna Marcolin

hanna.marcolin@maritima.se

0455 35 93 26