Lars Amréus fortsätter som överintendent

Lars Amréus
Emil Schön, RAÄ

2024-02-08

Lars Amréus fortsätter som överintendent och myndighetschef för Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, myndigheten som Marinmuseum är en del av.

Regeringen har beslutat att omförordna Lars Amréus som överintendent och myndighetschef för SMTM från och med den 1 april 2024. Förordnandet gäller i tre år.

– Jag är glad över att få fortsätta arbetet med att lyfta det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att ta ytterligare steg mot vår vision att vidga människors världsbild – genom kunskap, upplevelser och engagemang. Och jag är också stolt över att jag får fortsätta leda Sveriges modernaste myndighet, som vi utsågs till 2023, säger Lars Amréus.

Lars Amréus är sedan 2021 överintendent och myndighetschef för SMTM. Han är utbildad arkeolog och har arbetat med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i 25 år, bland annat i Regeringskansliet, som överintendent och chef för Statens historiska museer samt som riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet.

Kontaktperson

Lars Amréus, överintendent SMTM, telefon 0730-89 88 61, e-post lars.amreus@smtm.se

Presskontakt

Maria Skuldt, kommunikatör SMTM, telefon 0734-01 31 95, e-post maria.skuldt@smtm.se