Låt din matsked symbolisera mångfald utomlands!

Låt din matsked symbolisera mångfald utomlands!
Låt din matsked symbolisera mångfald utomlands!

2014-12-11

Skänk en sked och bidra till världens historieberättande. Din matsked kan bli utvald att medverka på en internationell utställning. Vi på Marinmuseum har fått förfrågan av två utländska museer om våra besökare kan hjälpa till att samla ihop 100 matskedar till en internationell utställning! Ett uppdrag vi ser fram emot!

Skedarna ska symbolisera mångfalden i det Stora nordiska kriget!

Utställningen ”Om värjor, segel och kanoner” berättar om det stora nordiska kriget, om skeppsvrak på Östersjöns botten samt om de många internationella kontakterna som alltid funnits över Östersjön, både i krigs- och fredstider. Den är producerad av Schleswig – Holsteinische Landesmuseen i Tyskland och kommer att visas i Schleswig och på det marina museet i Kotka, Finland. Dessa museer har bett oss på Marinmuseum om hjälp att samla in matskedar från våra besökare/medborgare.

Matskedarna kommer att symbolisera alla de olika nationer som tjänstgjorde ombord på ett krigsskepp vid denna tid.

Bakgrundshistoria

Utställningen tar utgångspunkt i det stora nordiska kriget 1700 – 1721, som utspelades mellan å ena sidan Sverige, Hertigdömet Holstein – Gottorf och delvis det Osmanska riket och å andra sidan Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland. Hertigen av Holstein – Gottorp var gift med den svenska prinsessan Hedvig Sofia efter vilken också ett svenskt örlogsfartyg uppkallats. Våren 1715 sänktes detta fartyg av danskarna i slaget vid Fehmarn. Först 2008 hittades vraket av en dykare strax utanför den tyska staden Kiel. Ett undersökningsprojekt påbörjades därefter mellan universiteten i Kiel och universitetet i Esbjerg.

Följande uppmaning ger vi våra besökare/medborgare:

Välj ut en matsked som du vill skänka. Märk din matsked (fäst gärna en lapp på) med ditt förnamn och efternamn, samt den stad/by du bor i. Detta kommer sedan att graveras in om din sked blir utvald.

Sista inlämningsdagen är onsdagen 14 januari 2014! Alla dagar då museet är öppet går det bra att lämna in.

Du kan lämna din sked i receptionen, märk påse/kuvert med ”Matsked till Siglind” på Marinmuseum. Kan du inte ta dig till oss innan den 14 januari? Posta din matsked till:

Siglind Budahl Dunge

P.O. Box 48

SE-371 21 Karlskrona

Om ni vill veta mer:

Kontaktperson

Siglind Budahl Dunge
Chef Samlingsenheten Marinmuseum / Head of Collections Unit, Naval Museum

STATENS MARITIMA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME MUSEUMS
Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet

Tel: +46 (0)455 35 93 20

Till toppen