Marinmuseum deltar i Europeiska trafikantveckan

PM Marinmuseum Trafikantveckan
Okänd

2019-09-12

Europeiska trafikantveckan är en årligt återkommande informationskampanj över hela Europa vars syfte är att främja miljövänliga resor och hållbara transportmedel. Marinmuseum, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, deltar i år för första gången i initiativet.

Under den Europeiska trafikantveckan kommer Marinmuseum genomföra en kampanj för att främja och uppmuntra till hållbart, säkert resande. De som väljer ett hållbart färdsätt har chansen att få en guidad visning av Marinmuseum.

- Marinmuseum vill självklart vara en aktiv del i den Europeiska trafikantveckan. Vi jobbar kontinuerligt med hållbarhet och har ambitiösa miljömål integrerade i verksamheten säger Mats Persson, museichef på Marinmuseum.

Europeiska trafikantveckan äger rum mellan den 16-22 september och innehåller aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning och liknande i de tusentals europeiska städer som valt att medverka. Varje år har ett specifikt tema och årets är ”säker trafik till fots och på cykel”. Fokus är dock alltid på den allmänna folkhälsan och livskvaliteten - både klimat och invånare ska gynnas. Marinmuseums medverkan sker i samarbete med Karlskrona kommun.

- Kommande generationers möjlighet att ta del av vårt maritima kulturarv avgörs av hur väl vi lyckas med hållbara satsningar inom såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska områden, fortsätter Mats Persson.

Kontaktperson

Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare, 0455 35 93 06, malin.jogmark@smtm.se

Presskontakt

Hanna Marcolin, kommunikatör med samordningsansvar, 0455 35 93 26, hanna.marcolin@smtm.se

Jimmie Björkman, kommunikatör, 0455 35 93 18, jimmie.bjorkman@smtm.se 

 

Marinmuseum är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndigheten är miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001:2015 och arbetar med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet integrerat i verksamheten. Genom det bidrar myndigheten till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen

Till toppen