Marinmuseum erbjuder gratis skolbussar

​Marinmuseum erbjuder gratis skolbussar
​Marinmuseum erbjuder gratis skolbussar

2015-11-05

Fria skolresor till museet. Det är vad Marinmuseum i Karlskrona nu i ett försök erbjuder elever och lärare i regionen. Bland annat för att stötta skolor med begränsad budget.

Fram till årsskiftet kommer skolklasser i Blekinge och dess närområde att kunna åka buss gratis till Marinmuseum. En satsning som om den faller väl ut kan bli ett permanent inslag i museets tillgänglighetsarbete.
– Vi gör det här för att underlätta för skolor att ta sig till vårt museum och ha undervisning här tillsammans med oss, säger Peter Skogsberg som är pedagog på Marinmuseum.

Enligt den museiutredning som regeringen beställde framkom bland annat att begränsad ekonomi innebär att vissa skolor prioriterar bort exempelvis museibesök av kostnadsskäl. Genom att betala bussresorna vill Marinmuseum ändra på den saken.
– Vi vet att behovet är stort. Inte minst för skolor på landsbygden som annars inte har råd att åka. På så sätt blir det mera likvärdigt. Det blir inte bara de skolor som finns i närheten som kan besöka museet, säger Peter Skogsberg.

Försöket ska pågå fram till årsskiftet för att sedan utvärderas. Peter Skogsberg och hans kollegor behöver få svar på många frågor.
– Det är både praktiska och ekonomiska aspekter. Liksom vad lärare och elever tycker. Hur det blir i förlängningen får vi återkomma till när vi har svaren, säger han.

Kontaktpersoner:

Peter Skogsberg, pedagog
peter.skogsberg@maritima.se
0709-30 37 31

Joakim Johansson, kommunikatör
joakim.johansson@maritima.se
0455-35 93 53