Marinmuseum följde Hemvärnet under Aurora 2023

Aurora 2023
Margrit Wettstein, Marinmuseum/SMTM.

2023-05-16

Två medarbetare från Marinmuseum har följt Blekinge östra hemvärnsbataljon under försvarsmaktövningen Aurora 2023 för att samla föremål, fotografier och berättelser om samtiden för framtiden.

Under försvarsmaktövningen Aurora 23 var en intendent och en fotograf från Marinmuseum med på olika övningsmoment som Blekinge östra hemvärnsbataljon deltog i. Det är en del i ett samarbete mellan museet och bataljonen som innebär att Marinmuseum får dokumentera vad Hemvärnet gör och samla föremål, fotografier och berättelser om samtiden för framtiden. Margrit Wettstein, intendent på Marinmuseum, berättar:

– Vi fick bland annat vara med när hemvärnssoldaterna ryckte in och pratade då med ett antal personer. I samtalet ingick alltid att förklara vilka vi är, varför vi är med och att fråga om de kan tänka sig skänka någonting till museets samlingar.

Hemvärnet har funnits sedan 1940-talet och är en integrerad del av Försvarsmakten.

– Intresset att gå med i Hemvärnet har varit stort på grund av det osäkra läget i världen. Trots det finns det kvar en föreställning bland befolkningen att Hemvärnet består av ett gäng män som sitter i skogen och har det trevligt. Vår dokumentation ska förhoppningsvis hjälpa till att förmedla en adekvat bild av vad Hemvärnet faktiskt sysslar med, nämligen att öva på att försvara Sverige, berättar Margrit Wettstein.

Jakob Hedlund, fotograf på Marinmuseum, avslutar:

– Det var intressant, spännande och fantastiskt trevligt att få vara med. Alla vi har träffat var positiva och tyckte att det var roligt att vi var intresserade av deras olika uppgifter och insatser inom Hemvärnet.

Mer information

Om Aurora 2023, https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-23/

Om Hemvärnet, https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/det-har-gor-forsvarsmakten/hemvarnet/

Kontaktpersoner

Johan Löfgren, chef för Samlingsenheten Marinmuseum, telefon 0455-35 93 74, e-post johan.lofgren@smtm.se

Ivo Soltorp, infobefäl Blekinge östra hemvärnsbataljon, tfn 072-369 78 19, e-post 37tresju@gmail.com

Presskontakt

Sofie Gren, kommunikatör, telefon 0455-35 93 27, e-post sofie.gren@smtm.se