Marinmuseum uppmärksammar Marinen 500 år

Marinmuseums museifartyg Jarramas
Mattias Billemyr, Marinmuseum/SMTM

2022-01-31

Marinmuseum uppmärksammar att Marinen fyller 500 år genom att djupdyka i den svenska marinens händelserika historia med olika programaktiviteter, bland annat föreläsningar. Nytt för i år är att föreläsningarna även kommer att sändas digitalt.

 

Marinen 500 år
År 1522 föddes den svenska flottan vars uppdrag var att skapa trygghet på våra svenska hav och sjöar. Idag, 500 år senare, har mycket hunnit hända och Marinen fortsätter ha en viktig roll i samhället. Runt om i Sverige kommer firandet uppmärksammas på olika sätt, så även av Marinmuseum som är Sveriges nationella museum för Marinens historia.

- Vi ser fram mot att få berätta många och intressanta historier från de 500 åren genom olika föreläsningar och programaktiviteter, säger Mats Persson, museichef på Marinmuseum.

Djupdykningar i historien
Under året gör Marinmuseum olika djupdyk i den svenska marinens händelserika historia med den mänskliga aspekten i centrum. Genom olika programaktiviteter berättas om livet kring örlogsfartygen, krigspropaganda, modern fartygsteknik och spännande operationer som Sveriges nutida flotta deltagit i. Nytt för i år är att alla föreläsningar även sänds digitalt via Marinmuseums webbplats. Den första föreläsningen (som enbart sänds digitalt p.g.a. pandemirestriktionerna) livesänds den 2 februari och lyfter frågan kring det påstådda Dyrssenväldet i svenska flottan under 1900-talet.

- Vi har under hela pandemin planerat utifrån att situationen kan förändras och att Marinmuseums aktiviteter kan behöva göras på ett annat sätt. Det var därför självklart att vi skulle övergå till att även ha digitala föreläsningar under våren. En fördel är att vi på så sätt också når ut till hela Sverige. Vi planerar för att kunna erbjuda både fysiska och digitala föreläsningar framöver, berättar Marie Chen, programkoordinator på Marinmuseum.

Utställning om svenskt sjöförsvar
På plats på museet kan besökarna bland annat lära sig mer om det svenska sjöförsvarets historia i utställningen ”Svenskt sjöförsvar under 500 år”.  I utställningen (och på Marinmuseums webbplats) berättas bland annat om båtsmannen Matts Mattson Blomma som omkommer då skeppet Kronan exploderar, sjukvakterskan Maria Magdalena Klopproth och skeppsgossen Per Wilhelm Cedergren. I utställningen berättas också om marinens mångsidiga verksamhet idag och besökarna får följa med en vapenteknisk officer på korvetten HMS Helsingborg.

Marinmuseum har öppet tisdag till söndag, klockan 10.00–16.00 och kvällsöppet alla onsdagar till klockan 19.00.


Mer information
Läs mer om programaktiviteterna på Marinmuseums webbplats, marinmuseum.se

 

Kontaktperson
Mats Persson, museichef på Marinmuseum, e-post mats.persson@smtm.se, telefon 0708-116 040

Presskontakt
Amanda Lundin, kommunikatör på Marinmuseum, e-post amanda.lundin@smtm.se, telefon 0455-35 93 18
Hanna Marcolin, kommunikatör på Marinmuseum, e-post hanna.marcolin@smtm.se, telefon 0455-35 93 26

 

Till toppen