Marinmuseum var en av få finalister till GLAMi-priset för museers digitala innovationsprojekt i världen

Minecraft Hörsalen
Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare Marinmuseum

2020-04-03

Under sportlovsveckan och påsklovet förra året fick över 200 barn vara med och bygga upp Karlskrona stad i spelet Minecraft, på Marinmuseum i Karlskrona. Marinmuseum blev en av finalisterna i GLAMi Awards tack vare satsningen på den spelverkstad som skapades på museet i samarbete med Högskolan i Skövde och Svenska institutet.

Under sportlovsveckan och påsklovet förra året fick över 200 barn vara med och bygga upp Karlskrona stad i spelet Minecraft, på Marinmuseum i Karlskrona. Marinmuseum blev en av finalisterna i GLAMi Awards tack vare satsningen på den spelverkstad som skapades på museet i samarbete med Högskolan i Skövde och Svenska institutet. 

MuseWeb 2020-konferensen har hållits varje år sedan 1997 i Nordamerika och Asien för att lyfta museers arbete med digital innovation runt om i världen. GLAMi Awards (Galleries, Libraries, Archives, Museums Innovation Award) riktar in sig på kulturarvsinnovation inom digitala och tekniska områden i globala sammanhang. Utmärkelserna visar hur arbeten engagerar, informerar och lockar allmänheten, både på webben och på andra digitala plattformar med innovativ kulturpraxis. Av totalt 30 nominerade institutioner var majoriteten nordamerikanska. Marinmuseum var en av få kulturinstitutioner utanför Nordamerika som nominerades.

"Minecraft Baltic Heritage Project" blev nominerat i kategorin Utbildningsprogram. Projektet har fokuserat på att genom dataspel skapa sammanhållning och bygga kunskap om kulturarv tillsammans med barn i Östersjöregionen. Projektet på Marinmuseum var ett samarbete mellan Marinmuseum, Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde (MTEC Research Group), och Svenska institutet som finansierade projektet. För att konvertera stadsområden till spelbara virtuella kartor i Minecraft har högskolan använt sig av realistiska geodata som representerar Karlskrona. Barnen som deltog i spelträffarna på Marinmuseum fick i Minecraft skapa sina versioner, realistiska eller fantasifulla, av staden samtidigt som de lärde sig mer om Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Vinnaren utsågs i natt under en digital konferens. Det blev ”The Magic STEAM Train Project” från National Palace Museum i Taiwan som tog hem segern i kategorin ”Education Program”. ”The Magic STEAM Train Project” kombinerar konstpedagogik med undervisning i teknik och naturvetenskap, och museet turnerar runt på skolor med en buss utrustad med pedagogiskt material.


Kontaktperson

Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare, 0455 35 93 06, malin.jogmark@smtm.se

Presskontakt

Hanna Marcolin, kommunikatör med samordningsansvar, 0455 35 93 26, hanna.marcolin@smtm.se


Marinmuseum  en del av Statens maritima och transporthistoriska museer

Till toppen