Marinmuseums nya temarum – ett rum för och av besökarna

Temarummet collage
Marinmuseum, SMTM

2021-11-26

Marinmuseum bjuder in allmänheten till att på plats eller digitalt bidra till det nya utställningsrummet Temarummet vars första tema är tid.

Det nya utställningsrummet Temarummet på Marinmuseum är en plats där besökarna får skapa tillfälliga utställningar tillsammans med museets personal. Här kommer olika teman att utforskas och idéer till kommande aktiviteter att testas. Innehållet är tänkt att knyta an till nya föremål som samlats in, utställningar som hälsar på, skolalster som visas upp eller samarbeten som museet har. Rummet kommer därför att förändras ofta.

Första temat: Tid

Första temat handlar om begreppet tid. Basen består av olika föremål från museets samlingar som på olika sätt relaterar till tid. Genom att bjuda in allmänheten att bidra med sina personliga föremål, tankar eller idéer kring temat vill Marinmuseum skapa en kreativ plats för samverkan.

– Vi vill inspirera till samtal om tid och uppmuntra våra besökare till att vara både medskapare och publik. Att arbeta nära och tillsammans med våra besökare berikar programverksamheten och stärker vår förmåga att dokumentera samtiden i relation till vår marina historia, berättar Veronica Westerblom, museipedagog Marinmuseum.

Workshop och öppet hus den 1 december

Den 1 december är besökare välkomna att medverka i en workshop när Marinmuseum har kvällsöppet och öppet hus. Under workshopen kan besökare och personal tillsammans både reflektera och tolka föremålen i Temarummet och skapa i Sjömansverkstaden. Det går också att medverka digitalt genom att skicka in sina associationer, favoritcitat, funderingar och tankar om tid via e-post. De olika bidragen kommer sedan att synas i rummet och tillsammans ge olika perspektiv.

–  Tiden är verkligen betydelsefull och relevant för oss alla. Det finns många tankar om tid – man kan ha ont om tid, vi mäter tid, vi påverkas olika av årstider. Vi kan fundera på vad som är typiskt för tiden vi lever i och vilka föremål, texter eller fenomen som säger något om vår tid. Det blir spännande att se vilka tankar som väcks och vilken utställning vi och våra besökare kommer skapa tillsammans till Temarummet, säger Veronica Westerblom.

 

Workshop och öppet hus under Kvällsöppet på Marinmuseum

Tid: Onsdag den 1 december kl. 16.00–18.30

Plats: Start i Sjömansverkstaden på plan 2, direkt efter trappan upp från entrén.

Temarummet: Reflektion och tolkning av föremålen under ledning av Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare Marinmuseum.

Sjömansverkstaden: Måleri, collage, kreativa produktioner under ledning av Veronica Westerblom, museipedagog Marinmuseum.

Medverka digitalt

Det går också att skicka in associationer, favoritcitat, funderingar och tankar om tid via e-post till tema.marinmuseum@smtm.se

Kontaktperson

Veronica Westerblom, museipedagog Marinmuseum, e-post veronica.westerblom@smtm.se, telefon 0455-35 93 54

Till toppen