Museifartyget Jarramas flyttas för renovering

Marinmuseums museifartyg Jarramas
Mattias Billemyr, Marinmuseum/SMTM

2024-05-27

Måndagen den 27 maj kommer museifartyget Jarramas att bogseras från Marinmuseums kaj till handelshamnen i Karlskrona. Anledningen till flytten är att stormasten ska demonteras och genomgå en renovering.

Under några dagar kommer Jarramas att förtöjas vid handelshamnen. Där kommer Marinmuseums personal, tillsammans med specialister på fartygsriggar, att montera ner stormasten. Johan Löfgren, chef för samlingsenheten på Marinmuseum, berättar:

"Mastdelarna plockas ner med hjälp av en kranbil som står på kajen. Det är därför vi inte kan göra det vid Marinmuseum, eftersom vi inte kan köra ut en kranbil på bryggan. Själva demonteringen kommer ta cirka en vecka, varefter Jarramas bogseras tillbaka till Marinmuseum utan stormast. Hon kommer sedan att vara öppen för besökare som vanligt under sommaren. Stormasten i sin tur transporteras till flyghangaren för eventuella reparationer och målning."

Under förberedelserna upptäcktes ett kråkbo i stormasten, vilket innebar en potentiell försening. Kråkor är fridlysta enligt artskyddsförordningen, och därför kunde boet inte tas bort eller störas medan fåglarna var kvar.

"Vi ansökte hos Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen för att få flytta kråkboet. Nu har det visat sig att kråkorna har flyttat ut och vi har fått tillstånd att flytta boet till en annan lämplig plats där det kan återanvändas av kråkor nästa år. Vi har kontrollerat boet med drönare och klättrat upp i masten för att säkerställa att kråkorna är borta," säger Johan Löfgren.

Planen är att Jarramas stormast ska återmonteras i höst, alternativt till våren, beroende på hur omfattande renoveringsbehovet visar sig vara. Under 2025 fortsätter arbetet med fartygets master, då någon av de andra två masterna också kommer att demonteras för renovering. Marinmuseum har fått ekonomiskt stöd av sin vänförening, Marinmusei vänner, för att genomföra renoveringsarbetet.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Löfgren
Chef för samlingsenheten, Marinmuseum
Telefon: 0455-35 93 74
E-post: johan.lofgren@smtm.se