Ny föreläsningsserie på Marinmuseum: "I krigets skugga"

Marinlotta med finskt krigsbarn i famnen
SJÖHISTORISKA MUSEET/SMTM

2020-02-27

Marinmuseum arrangerar under våren en sex delar lång föreläsningsserie, vilken belyser olika aspekter av andra världskrigets inverkan på Sverige.

Kontaktperson:

Marie Chen, programkoordinator, Marinmuseum, 0455-35 93 48, marie.chen@smtm.se

 

Marinmuseum  en del av Statens maritima och transporthistoriska museer

Till toppen