Påsklov på Marinmuseum

Vita vantar visning
Anneli Karlsson, SMTM.

2022-04-13

Våren är här och det innebär påsklov men också vårstädning på Marinmuseum. Hur går det till att rensa i Marinmuseums samlingar? Vilka saker får Marinmuseum slänga eller ge bort? Svaren ges i museets temarum som tillsammans med andra påsklovsaktiviteter berättar om temat gallring.

Marinmuseums samlingar har byggts upp sedan 1752 och består av en mycket stor mängd föremål, ritningar, böcker, fotografier och arkivhandlingar. Varje år tillkommer nya föremål. Då och då behöver Marinmuseum gå igenom föremålen för att se vad som ska sparas, om det finns dubbletter och vad som borde tas bort. Det kallas för gallring och är något som sker med stor respekt och styrs av fasta kriterier.

– Marinmuseums samlingar är samhällets gemensamma minnesbank över det svenska sjöförsvarets historia, så därför ska vi gallra med försiktighet, berättar Lina Mårtensson, intendent på Marinmuseum.

Tema gallring

I temarummet berättar Marinmuseum mer om varför vissa föremål tas bort ur samlingarna.

– Det handlar till exempel om föremål som är i för dåligt skick, som inte har med sjöförsvarets historia att göra eller som är skadliga för människor, berättar Lina.

Besökarna får också veta vad som händer sen med de föremål som gallras och fundera på vilka de själva hade valt bort bland ett antal föremål i temarummet.

Under påsklovet har Marinmuseum laddat upp med en mängd spännande aktiviteter kopplat till temat vårstädning och gallring. Vad sägs om en "vita vantar"-visning där du får känna på och undersöka olika föremål från museets samlingar som kan vara aktuella att rensa bort ? Eller varför inte återbruka i Sjömansverkstaden och skapa ditt eget kollage av tidningar som gallrats från biblioteket och olika material som sedan kan bli en del av museets nya aktivitet i temarummet?

Dessutom ges möjlighet att under påsklovet lära sig knopar, prova att köra fartyg i släptank, göra film med stop motion teknik och svara på ett quiz i utställningen Skepp och folk om livet i örlogsstaden Karlskrona från 1600-tal till nutid.

Påsklovet

Under påsklovet, fredagen 15 april till söndagen 24 april, har Marinmuseum öppet alla dagar kl. 10-16 samt kvällsöppet onsdagar kl. 10-19.

Påsklovsprogrammet finns på museets webbplats, https://www.marinmuseum.se/besok-oss/barn/lov-pa-marinmuseum

Kontaktperson

Lina Mårtensson, intendent, e-post lina.martensson@smtm.se, telefon 0455-35 93 30

Presskontakt

Amanda Lundin, kommunikatör, e-post amanda.lundin@smtm.se, telefon 0455-35 93 18

Till toppen