Pressinbjudan: Objekt 871 - Örlogsstaden Karlskrona

Pressinbjudan: Objekt 871 - Örlogsstaden Karlskrona
Pressinbjudan: Objekt 871 - Örlogsstaden Karlskrona

2017-02-14

Pressen är välkommen till Marinmuseum: Onsdag 15 februari, 14.00. I vår nya, tillfälliga utställning, visar vi stora reproduktioner av akvareller av byggnader som ingår i världsarvet tillsammans med föremål som representerar de strategiska råvarorna för flottan under 1700- och 1800-talet.

Pressinbjudan: Pressen är välkommen till Marinmuseum, Onsdag 15 februari, 14.00.

Malin Fajersson, utställningsproducent och sakkunnig på staben, Statens maritima museer välkomnar pressen tillsammans med Johan Lövgren, intendent på Statens maritima museer. Tillsammans presenterar de vår nya utställning: Objekt 871 – Örlogsstaden Karlskrona.


Objekt 871

I vår nya, tillfälliga utställning, visar vi stora reproduktioner av akvareller av byggnader som ingår i världsarvet tillsammans med föremål som representerar de strategiska råvarorna för flottan under 1700- och 1800-talet.


Örlogsstaden Karlskrona

Sedan 1998 är Örlogsstaden Karlskrona upptaget som objekt 871 på FN-organet Unescos lista över världsarv. Staden är exempel på betydelsefulla förändringar inom arkitektur och stadsplanering samt visar viktiga steg i människans utveckling. I världsarvet ingår Trossö med örlogsbasen och örlogsvarvet, befästningarna som omger staden samt kronokvarnen i Lyckeby och Skärva herrgård.

Unescos motivering till objekt 871 ”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av de som finns kvar.”


Föreläsningen på kvällen knyter an till temat i den nya utställningen:

Fred Hocker kommer till Marinmuseum på onsdag, 15 februari. Han är historiker och fil. dr i antropologi med erfarenheter från en lång rad marinarkeologiska utgrävningar i USA, Nordeuropa och Medelhavet. Sedan 2003 är han forskningsledare på Vasamuseet. På onsdag kväll, 18.00, håller han en föreläsning med ledorden: Timmer, tjära och hampa.

Läs mer om detta och om Fred Hocker här

Kontaktperson

Malin Fajersson, sakkunnig på Staben, Statens maritima museer, malin.fajersson@maritima,se,

08 519 548 92

Presskontakt

Hanna Marcolin, Kommunikatör, Statens maritima museer, hanna.marcolin@maritima.se 0455 35 93 26 

Till toppen