Radioaktivitet uppmätt på Bremön

Bremön vid kaj.
Marinmuseum, SMTM

2023-02-24

Vid mätningar har radioaktivitet uppmätts på minsveparen Bremön som tillhör Marinmuseum. Skyddsstopp har införts och ytterligare åtgärder är på gång.

Under hösten 2022 uppmättes radioaktiva ämnen på en ubåt, en jagare och en patrullbåt som tillhör Maritiman i Göteborg. Statens maritima och transporthistoriska museer, dit Marinmuseum hör, beslöt därför att genomföra mätningar på de av myndighetens fartyg där det kunde finnas risk för radioaktivitet ombord.

I januari genomfördes mätningar ombord på minsveparen Bremön i Karlskrona. De initiala mätningarna visade att det finns radioaktivitet på fyra platser. Det var vid ett par telefonuttag som mätinstrumentet gav utslag. Mindre utslag gavs också vid en klocka. Skyddsstopp infördes, vilket innebär att ingen får gå ombord Bremön och inget arbete får utföras ombord.

Nya mätningar har sedan genomförts som bekräftat de första resultaten. Johan Löfgren, chef för samlingsenheten, berättar:

– Senare i vår kommer Totalförsvarets skyddscentrum att göra ytterligare mätningar och gå igenom hela fartyget. Planen är att de då också kommer att kunna demontera de radioaktiva delarna. Avfallet kommer sedan att transporteras bort och tas om hand på korrekt sätt.

I januari genomfördes även mätningar av HMS Neptun, Västervik och Jarramas där ingen radioaktivitet uppmättes. Mätningar av övriga museifartyg inom Statens maritima och transporthistoriska museer kommer att genomföras inom kort.

Kontaktperson

Johan Löfgren, chef för Samlingsenheten Marinmuseum, telefon 0455-35 93 74, e-post johan.lofgren@smtm.se

Presskontakt

Sofie Gren, kommunikatör, telefon 0455-35 93 27, e-post sofie.gren@smtm.se