Skolelever guidar upp på Marinmuseum

2007-06-01

Publik blir 140 anhöriga som nu får sin alldeles egna visning. De aktuella språken är albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, kurdiska, ryska, serbiska och somaliska.

Samarbetet mellan Sunnadalskolan, där flera elever kommer ifrån, och Marinmuseum har nu pågått i sju år och har med sin nyskapande pedagogik väckt uppmärksamhet i hela landet och nu även internationellt. Här görs satsningar på modersmål, teateruppsättningar och utbyten med mångkulturella skolor i Sverige. Sunnadalskolan söker undervisningsytor som stimulerar och stärker eleverna. Marinmuseum har öppnat sina dörrar och blivit en naturlig del av lektionerna för hundratals elever. Nu har projektet "Inte utan mitt språk" kommit att utvidgas till fler skolor i regionen.

Press är välkommen att vara med vid uppguidningen som äger rum på lördag den 2 juni mellan kl 10 och 11.30

Frågor till: Fredrik Karlsson, pedagog Marinmuseum 070-684 39 34 Gaca Radetinac, modersmålslärare Sunnadalskolan, 0702-20 24 59
Till toppen