Vrakfynd från Nederländerna blir museiföremål i Sverige

Sophia Albertina mix
Foto: Marinmuseum/SMTM.

2022-08-18

Marinmuseum i Karlskrona får överta ett antal bärgade föremål från vraket av det svenska örlogskeppet Prinsessan Sophia Albertina. Föremålen har tidigare tillhört Nederländerna, utanför vars kust skeppet sjönk den 20 augusti 1781. Fler än 400 officerare och sjömän miste då livet i en av de svåraste olyckorna i svenska flottans 500-åriga historia.

Linjeskeppet Sophia Albertina sjösattes i Karlskrona 1764. Under en stormig augustinatt 1781 gick skeppet på grund och sjönk utanför Nederländernas kust. 1989 återfanns vraket då delar fastnade i en fiskares nät. Efter att fiskare bärgat flera kanoner och skeppsdelar och andra dykningar genomförts kunde Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE (den nederländska motsvarigheten till svenska Riksantikvarieämbetet), identifiera vraket. RCE anser att föremålen tillhör den svenska staten och hör hemma i Sverige. Efter önskemål från RCE överförs därför nu föremålen till Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, som Marinmuseum är en del av.

Johan Löfgren, chef för samlingsenheten Marinmuseum, berättar:

– Det är mycket ovanligt att museiföremål byter land på det här sättet. Det finns ett omfattande regelverk kring insamling av föremål och flera aspekter att ta hänsyn till. Vi har haft en bra dialog med nederländska RCE och Riksantikvarieämbetet och vi är glada att vi nu är i hamn med detta.

Skälen till att Marinmuseum övertar föremålen är flera.

– De kompletterar våra samlingar som har dålig representation av föremål från dessa fartyg som var så bärande i svenska flottans operationer under 1700-talet. Föremålen är också redan bärgade och konserverade och det finns ingen önskan att behålla dem i Nederländerna.

Skärvor, tackjärn, knappar och muskötkulor

Så vad är det då för föremål? Främst är det föremål som bärgades från vraket i syfte att identifiera det. Till exempel finns tidstypiska skärvor och detaljer som använts som dateringsunderlag samt tackjärn som var en svensk företeelse på den tiden. Det finns också en del personliga tillhörigheter som spännen och knappar samt ett antal muskötkulor och en ammunitionskista.

Visas i Temarummet

Föremålen har fraktats till Sverige under sommaren och har inventerats, ordnats och registrerats i Marinmuseums samlingar. Ett urval visas nu i Temarummet på museet.

– Vi ser fram mot att få visa dessa intressanta föremål för våra besökare som en del i berättelsen om örlogsskeppet Prinsessan Sophia Albertina, säger Johan.

Kontaktperson

Johan Löfgren, chef för Samlingsenheten Marinmuseum, telefon 0455-35 93 74, e-post johan.lofgren@smtm.se

Presskontakt

Amanda Lundin, kommunikatör på Marinmuseum, telefon 0455-35 93 18, e-post amanda.lundin@smtm.se