Marinmuseums ubåtshall sponsras av:

ABB Sverige stöttar ubåtssatsningen på Marinmuseum. Genom sponsorskapet bidrar ABB till att museet på ett bättre sätt kan fömedla historia och teknik på ett fängslande sätt. Samarbetet är också ett sätt att främja barn och ungdomars intresse för teknik. På Marinmuseum får besökarna under året en glimt av ABB:s sjökabelverksamhet i Karlskrona.

 

Saab AB är ett svenskt teknikföretag i världsklass och en betydelsefull utvecklare av system för marina miljöer. Förutom att samarbetet med Marinmuseum i Karlskrona värnar om Saabs arv inom Sveriges industrihistoria, så ser vi att Ubåtshallen kommer skapa teknikintresse och locka till innovationslust vilket är drivkraften bakom Saabs framgångar.

 

Framtiden formas av historien och den marina historien är en stor del i vad staden Karlskrona är och vad den har varit. Michano AB som har sin bas i Karlskrona, Sverige, investerar i olika projekt världen över och ser sponsorskapet av Marinmuseets Ubåtshall som en viktigt del i att bevara Karlskronas marina inriktning och främja de tekniska innovationer som härstammar från staden.