Marinmuseum tar hem Årets pedagogiska pris!

Marinmuseum har vunnit Årets pedagogiska pris för projektet Med bilden till språket. Priset delas ut av FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, på Sveriges Museers vårmöte i Malmö.

Motiveringen lyder så här:

”Med bilden till språket skapas ett intressant och oväntat möte över generations-, språk- och kulturgränser. Det pedagogiska konceptet är fritt och öppet, då bildgestaltning blir utgångspunkt för samtal mellan nyanlända ungdomar och marinofficerare. Här förverkligas ambitionen att göra museet till ett rum för dialog och möten.”

- Vi är väldigt glada över att ha skapat en miljö där nyanlända ungdomar, en del av dem ensamkommande från konfliktfyllda områden, möter våra volontärer från Ubåtsklubben Hajen. Vi har medvetet valt att bjuda in just före detta ubåtsofficerare tillsammans med ungdomarna. Oväntade möten bygger nya erfarenheter och skapar starkast intryck enligt vår filosofi, berättar Peter Skogsberg, museipedagog på Marinmuseum.

Målet med projektet Med bilden till språket var att öppna en mötesplats där unga nyanlända och äldre volontärer kunde träffas för att lära av varandra, dela sina upplevelser och fritt dela intryck och kunskaper. Medlemmarna i Ubåtsklubben Hajen blev inbjudna från start och visade direkt sitt intresse. De är nu närvarande under hela kursen. Projektet tillkom efter att stödteamet på socialförvaltningen i Karlskrona hade ett behov av en ny mötesplats för nyanlända ungdomar. Peter Skogsberg och Veronica Westerblom, bildpedagog på Marinmuseum, skapade förutsättningar för denna nya mötesplats.

- Den fungerar som en integrationsyta för utveckling av individ och språk, berättar Peter Skogsberg.

En vilja att uttrycka sig med bilden som språk är viktig tillsammans med nyfikenhet och öppenhet. Man behöver inte vara en konstnär. Bilderna som skapas av deltagarna visas i utställningen, med samma namn: Med bilden till språket. 

- Våra bilder blir metaforer för våra erfarenheter och upplevelser. Deltagarna väljer själva både nivå och budskap, förklarar Veronica Westerblom.

Projektet Med bilden till språket pågår under onsdagskvällar, samma tider som vi har kvällsöppet. Både kvällsöppet och kursen Med bilden till språket är naturliga steg framåt för oss, som gärna ser museet som en mötesplats för alla!

Visa mer