År 1867 bildades Carlskrona båteskader som började använda de barkar, mindre skeppsbåtar, som numera finns i Marinmuseums ägo för kappsegling. Ännu idag seglas barkarna under sommarperioden och vem som helst kan anmäla sig för att ta en provtur. 

Carlskrona båteskader (extern webbplats)