1867 bildades Carlskrona Båteskader (CBE) som började använda marinens barkar (mindre skeppsbåtar) för kappsegling. Än idag seglas barkarna, som numera tillhör Marinmuseum, under sommarperioden och vem som helst kan anmäla sig för att ta en provtur. 

Carlskrona Båteskaders historia            

Carlskrona båteskader (CBE) är landets tredje äldsta segelsällskap, grundat år 1867, och fortfarande aktivt. År 1993 överfördes barkarna från Marinen till Marinmuseum.

På uppdrag av Marinmuseum seglar CBE-medlemmar museets tio barkar. De är nu en levande, aktiv del av världsarvet.

En del av världsarvet

Under vintern ansvarar personal på Marinmuseum för barkarnas underhåll. Sommartid ligger de förtöjda vid museet på Stumholmen. Segel och annan utrustning förvaras i Slup- och barkasskjulet.

Inom CBE råder en härlig stämning då medlemmarna samlas inför årets seglingar. Det är en stor förmån att få segla dessa båtar från 1800-talet, att hissa loggertseglen, lossa gigtågen, släppa förtöjningarna, låta seglen fyllas av vinden och känna sig som en del av världsarvet.

Bli medlem

Carlskrona Båteskader är öppen för alla med intresse för dess verksamhet, segelkunniga som ”landkrabbor”.

Inträdesavgiften en krona, liksom årsavgiften tre kronor har hållits oförändrade sedan grundandet. Under senare år har en administrativ avgift, i dagsläget på 197 kronor, tillkommit.

Carlskrona Båteskader är anslutet till Blekinge Båtförbund (BBF) och medlemmarna är därigenom försäkrade.

Medlemsavgiften betalas in till plusgiro-konto 56 61 31-9.

Mer information

På Carlskrona Båteskaders hemsida finns all aktuell information.

Kontaktperson

Flaggkapten CBE, Fredrik Jordung
Telefon: 0708-719848
E-post: jordungf@hotmail.se