Så behandlar Föreningen Marinmusei Vänner dina personuppgifter

Vi vill härmed informera Dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av Ditt medlemskap i Föreningen Marinmusei Vänner. Se även Dataskyddsförordningen (2016/679).

Som en förutsättning för att Du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om Dig för att hantera Ditt medlemskap men också för att ta fram underlag i vårt påverkansarbete samt förmedla erbjudanden från Marinmuseum och sponsorer. För denna registrering behövs inget aktivt samtycke utan vi grundar detta på artikel 6.1 f) i förordningen som säger att vi har ett ”berättigat intresse” av att behandla uppgifterna för att kunna uppfylla allt som ett medlemskap kräver. Detta innebär också att om Du uppger Din e-postadress så har Du också gett ett aktivt samtycke till att vi utnyttjar denna adress för att kommunicera med Dig.

Du har ett antal rättigheter som registrerad hos oss. Du hittar dem här nedan.

Personuppgiftsansvarig

MMV består av en riksomfattande förening. Sekreteraren och skattmästaren i MMV är person-uppgiftsansvariga för uppgifter i MMV:s medlemsregister.

Vilka uppgifter samlar vi in?

MMV hämtar in uppgifter i första hand direkt från Dig. Det gäller namn, adress, e­ postadress samt telefonnummer. Vi hanterar även uppgifter om betalningar och den tid som medlemskapet gäller för.

När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i cirka två år.

Varför samlar vi in uppgifterna?

MMV behöver dels personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av det ingångna avtalet om medlemskapet, hantera uppgifter och åtaganden som föreningen har gentemot sina medlemmar och för att kunna ge Dig tillgång till information och tjänster som erbjuds våra medlemmar.

Utlämnande av uppgifter

MMV lämnar aldrig ut några medlemsuppgifter till externa parter. Vi besvarar inte heller frågor om medlemskap finns, från någon annan än medlemmen själv.

Dina rättigheter

• Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till MMV (se nedan för kontaktuppgifter).
• Du kan också begära att personuppgifter rättas, eller blockeras genom att kontakta MMV. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter.
• Du har rätt att begära radering av Dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlas.
• Du kan också anmäla till MMV:s sekreterare om du inte längre vill ta emot erbjudanden per e-post.
• Du kan lämna klagomål om MMV:s hanteringar av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har Du frågor som rör behandlingen av Dina personuppgifter?

Kontakta MMV:s sekreterare
Lena Hedman
St Möllebacksgränd 3, 371 34 Karlskrona
Telefon: 0709 399 947
E-post: lena.hedman11@gmail.com

Eller MMV:s skattmästare
Hedvig Stache
Slottsallén 8, 372 95 Johannishus
Telefon: 0702 587 240
E-post: hedvig.stache@gmail.com