9-10 november 2022

Välkommen till två inspirerande dagar med samtal om hållbar utveckling och vårt gemensamma minne i världsarvet Karlskrona!


Eftersom krig börjar i människors sinnen, är det i människors
sinnen som försvaret för fred måste byggas.” - Unesco

 

Ur spillrorna efter andra världskriget föddes tanken att världens kulturarv måsteskyddas från förstörelse, eftersom de på olika sätt representerar varsitt kapitel i berättelsen om jordens och människans historia. Kulturarven var och är viktiga byggstenar i att skapa och bevara fred, främja delaktighet och samhörighet mellan människor och folk. 1972 tillkom världsarvskonventionen och Unescos arbete med att utse världsarv startade.


Nu 50 år senare ser vi återigen hur viktiga kulturarv förstörs och hotas genom krig och miljöförstörelse. Samtidigt spelar världsarven fortfarande en stor roll i att överbrygga olikheter och skapa delaktighet i den utmanande tid vi lever i. Genom exempel från olika samhällsområden så som pedagogik, samhällsplanering och besöksnäring vill vi lyfta världsarven som resurser i samhället och i din verksamhet.
Arbetar du i eller nära ett världsarv, med en kommun, region, företag eller
myndighet som vill främja hållbar utveckling och demokrati? Är du pedagog och vill arbeta med hållbarhet i din undervisning?

Varmt välkommen till Karlskrona och konferensen
Världsarven, freden och den hållbara utvecklingen!

 

Om världsarvskonferensen

Namn: Världsarven, freden och den hållbara utvecklingen
Datum: 9-10 november 2022
Anmälan: Öppnar inom kort

Avgift:

Medverkan 9-10/11 inkl middag 9/11

1300 kr

Medverkan 9-10/11 utan middag 9/11

900 kr

Ta del av dag 1 digitalt (mer info om hur du kan titta digitalt kommer några veckor före konferensen)

0 kr

 

Vad ingår?
1,5 dags program med föreläsningar, panelsamtal och mingel på Landshövdingens residens. Fika 9-10/11 samt lunch 10/11.
Vill du delta i middag på Marinmuseum på kvällen dag 1 tillkommer en extra avgift.

Vilka medverkar:

Göran-Rosenberg-(Personbild)-webb.png Moderator Göran Rosenberg kommer att leda samtal mellan svenska och internationella experter inom kulturarv, pedagogik och samhällsforskning, samt representanter från de 15 svenska världsarven.
Lejla-Hadzic-(Personbild)-webb.png Key note: Lejla Hadzic
Lejla Hadzic är arktiekt och kulturarvspecialist som arbetar med fredsbevarande projekt och hållbar utveckling i Albanien. Lejla kommer att berätta om sina erfarenheter från att både bokstavligt och bildligt bygga fred genom kulturarv.

 

För mer information, mejla oss:

E-post: varldsarv50@smtm.se

 

Stämpel_Världsarvskonferensen@2x.png